Søk om midlertidig bolig

Dersom du mangler et sted å oppholde deg det nærmeste døgnet, kan vi hjelpe deg med å finne en midlertidig bolig

Har du aktutt behov for en bolig?

Ring NAV kontaktsenter 55 55 33 33 eller 90 82 98 25

Send e-post til NAV-Andøy her

Botilbudet skal være forsvarlig. Kravet til forsvarlig botilbud er strengere for barnefamilier og ungdom.

 

Hvor lang tid kan du få hjelp?

Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør ikke vare mer enn 3 måneder.