Skoleruta. Illustrasjon av Linn Foyn Therkelsen.jpg

 Her kan du se når elvene skal være på skolen, og når de har fri.

Andenes skole

 Under er informasjon om innskriving av 1. klassinger ved Andenes skole.

Andenes skole

Andenes skole, som ble åpnet i august 2011, rommer både barne- og ungdomstrinnet  i kommunen. Skolen ligger i Haugnesveien på Andenes, på den samme tomta som den gamle ungdomsskolen lå. Området der den gamle barneskolen lå skal brukes til uteareale.

FUG 40 år.jpg

Foreldreutvalget for grunnskolen er i år 40 år. De er et utvalg som velges for 4 år i gangen og har som mål å jobbe med:

1. Gi råd til foreldre med barn i skolen

2. Gi veiledning til klassekontakter og FAUèr

3. Lage materiell for foreldre og lærere

4. Er foreldrestemmen overfor myndighetene 

Les mer her: http://www.fug.no/

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809