Skolefritidsordningen (SFO) 

I nnmelding, endring, oppsigelse av plass 

 Søk om SFO-plass på Andenes skole her     Søk om SFO-plass Risøyhamn skole her

 

SFO er et frivillig tilbud for barn fra 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov fra 1. til 7. trinn. 

SFO skal gi omsorg og tilsyn, samt legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna jf. opplæringsloven § 13 – 7. 

Vi tilbyr SFO  i skolens høstferie, vinterferie og påskeferie samt ved planleggingsdager som ikke sammenfaller med planleggingsdager på SFO.   
SFO holder  stengt i juli .  

Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer elevenes rett til et trygt og godt psykososialt og fysisk skolemiljø. Reglene om elevenes skolemiljø gjelder også for skolefritidsordninger. 

 

Redusert foreldrebetaling 

 

SFO er gratis for 1.trinnselever i Andøy kommune. 

Ingen skal betale mer enn 6 prosent av husholdningens inntekt for en SFO plass. Du kan derfor ha rett til redusert foreldrebetaling. 

Trykk her for å søke om redusert foreldrebetaling.

 

Priser og åpningstider Andenes SFO

 

Vedtekter

Kontaktinformasjon 


Andenes SFO,  Haugnesveien 13, 8480 Andenes, TLF 99286882
Risøyhamn SFO,  Postboks 14, 8493, Risøyhamn, TLF 76115400