Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT)

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) hjelper skoler og barnehager med å sikre at alle barn som trenger det, får hjelp og støtte.

Andøy kommune er med i det interkommunale PPT-samarbeidet "PPD for Vesterålen og Lødingen"

PP-tjenesten samarbeider med skoler og barnehager for å tilrettelegge tilbudet etter den enkelte elevs forutsetning og behov.  

Tjenesten gjelder for barn fra 0-16 år, og for voksne med behov for grunnskoleopplæring. 

Tjenesten skal medvirke i tverrfaglig samarbeid om forebyggende tiltak i oppvekstmiljøet.

Du kan lese mer om PP-tjenesten her


Her finner du henvisningsskjema og andre skjemaer fra PP-tjenesten

 

 

Nytt kvalitetssystem for spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp  (PDF, 727 kB)