Tildelingskontoret

 Tildelingskontoret er et forvaltningsorgan som  tildeler alt av pleie og omsorgstjenester i Andøy kommune.

Kontoret er innbyggernes kontaktpunk inn mot omsorgstjenester i Andøy. Vi svarer på spørsmål, gir veiledning, foretar hjemmebesøk og kartlegger både bolig og funksjonsnivå. Søknader på omsorgstjenestene blir behandlet i forhold til kontorets vedtaksmyndighet.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 14.08.2015

 Utredningen starter med et hjemmebesøk og kartlegging av tjenestebehov, vi behandler søknaden og fatter enkeltvedtak.

Deretter går bestillingen til de som er ansvarlig for å utføre tjenesten. Tjenesteutøver kan være hjemmetjenesten, sykehjemstjenesten, miljøarbeidertjenesten, psykisk helsetjeneste og NAV.

 

Vi ønsker å gi et godt tjenestetilbud ut i fra de rammer som ligger i lovverket. Det er utarbeidet serviceerklæringer for en del av tjenestene, disse er politisk vedtatt.

 

Tildeingskontoret følger åpningstidene på rådhuset.

 

Postadressen er: Tildelingskontoret i Andøy

                                    Rådhuset

                                    Postboks 187

                                    8483 Andenes

 

Vi er to som jobber på kontoret:

Tone Schaug: Konsulent, tone.schaug@andoy.kommune.no  telefon:  76 11 50 08 

Judith Aa. Johansen: Fagleder, judith.johansen@andoy.kommune.no telefon: 76 11 54 33

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809