Kiiljordheimen

Kiiljordheimen er en skjermet enhet for mennesker med demens og er lokalisert på Andenes.

 

Kiiljordheimen er delt inn i 3 grupper, hvor den ene har mulighet for ekstra skjerming.

 

Kiiljordheimen har 17 enerom med eget bad. Lokalene er utarbeidet i samarbeid med Kløveråsen kompetansesenter for demens, og ble tatt i bruk slik det er nå i 2005.

 

Vi har en hage i tilknytning til huset.

For å få plass på Kiiljordheimen skal det foreligge en demensdiagnose. Lokalene er oversiktelige og spesielt tilrettelagt for mennesker med demens. Pasientene skal ha et behov for skjerming og ha en viss grad av egenomsorg. Når pasientene ikke lenger kan nyttegjøre seg av en plass i skjermet enhet pga sykdomsutviklingen, vil overflyttes pasienten til somatisk institusjon.

 

Personalgruppa er stabil og har god kompetanse på demens. Vi bruker VIPF fagmøter for å jobbe etter personsentrerte prinsipper hvor tilrettelegging og tilpassede aktiviteter er hovedfokus. Det er et nært samarbeid med spesialisthelsetjenesten som har bidratt til veiledning over mange år. Pårørende er viktige samarbeidspartnere.

 

Kiiljordheimen drives etter forskrift for sykehjem og heldøgns omsorg og pleie. Betaling for oppholdet skjer etter forskrift om vederlag for opphold i institusjon. Det søkes på kommunens søknadsskjema.  Søknadsskjema fås ved henvendelse Tildelingskontoret, 76 11 50 00.

 

Avdelingsleder (vikariat) er Linda Framvik, tlf. 76 14 90 48 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809