Høring - forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Andøy

 Foto Abbs.jpeg - Klikk for stort bilde

 

Med virkning fra 01.07.2017 krever Helse- og omsorgstjenesteloven (§3-2a) at det foreligger kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

 

Med begrepet ”tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester” som benyttes i loven, menes boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings- , omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt. Pr dato foreligger ingen legaldefinisjon av betegnelsen ”omsorgsbolig”, kommunen er heller ikke forpliktet til å tilby omsorgsboliger. Dette er bakgrunnen for at denne lokale forskriften begrenses til å regulere tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 28.03.2017

Høringsfrist:

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@andoy.kommune.no eller pr post til Enhetsleder Pleie og omsorg, postboks 187, 8483 Andenes i perioden fram til 08.05.2017.

 

Høringsinstanser:

Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede, Ungdomsrådet, Nordlandssykehuset Samhandlingsavdelingen, arbeidstakerorganisasjoner, avdelingsledere i pleie og omsorg, enhet Helse og familie, Allmennlegeutvalget, brukerorganisasjoner i Andøy og andre interessenter.

 

 

Videre prosess:

Høringssvarene vil bli behandlet i perioden 15. – 19. mai. Forskriften planlegges vedtatt av kommunestyret i Andøy 19.06.2017. Etter at forskriften er vedtatt av kommunestyret vil den bli kunngjort i Norsk Lovtidend og tre i kraft fra 01.07.2017

 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809