Andøy Bo- og behandlingssenter

ABBS - Klikk for stort bilde

Pasientene ved ABBS har store og komplekse omsorgsbehov. De fleste har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk og behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Det gis terminal og lindrende pleie, utreder funksjonssvikt og driver rehabilitering. ABBS har tilsynslege og fysioterapeut to ganger i uka. Legen vurderer behovet for fysioterapeut behandling.  Det gis tilbud om kortidsplass og langtidsplass samt avlastning.


Avdelingene ved ABBS er delt i mindre enheter fordelt på to etasjer. Hver enhet har et lite kjøkken og spiserom/stue for sine pasienter. Så langt det er mulig forsøker vi at pasienter som fungerer, og som trives sammen, bor i samme enhet.  Frisør og fotpleie kan komme til institusjonen ved behov.

Sykehjemmet har eget kjøkken som leverer mat til hele huset.

Kontakt: Hege Christensen, tlf. 76 11 55 71

Sist endret 22.01.2020
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809