Sykehjem
Publisert 19.07.2021
abbs (6 of 6).jpg

Det nye sykehjemmet på Åse er i skarp rute, sier prosjektleder Johnny Johansen.

Publisert 25.11.2020
antibac bred Foto TG.jpg

Her finner du en oversikt over helsetjenesten og tiltak for å hindre smitte. 

Publisert 28.03.2017
Foto Abbs.jpeg

 

 

Med virkning fra 01.07.2017 krever Helse- og omsorgstjenesteloven (§3-2a) at det foreligger kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal også omfatte pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold i sykehjem, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av langtidsopphold.

 

Med begrepet ”tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester” som benyttes i loven, menes boliger som er tilpasset for å kunne yte tjenester som dekker beboerens behandlings- , omsorgs- og assistansebehov døgnet rundt. Pr dato foreligger ingen legaldefinisjon av betegnelsen ”omsorgsbolig”, kommunen er heller ikke forpliktet til å tilby omsorgsboliger. Dette er bakgrunnen for at denne lokale forskriften begrenses til å regulere tildeling av langtidsopphold i sykehjem.

Publisert 14.08.2015
ABBS

Pasientene ved ABBS har store og komplekse omsorgsbehov. De fleste har et sammensatt sykdomsbilde med flere diagnoser. Sykehjemmet yter enkel diagnostikk og behandling og fortsetter allerede iverksatt sykehusbehandling. Det gis terminal og lindrende pleie, utreder funksjonssvikt og driver rehabilitering. ABBS har tilsynslege og fysioterapeut to ganger i uka. Legen vurderer behovet for fysioterapeut behandling.  Det gis tilbud om kortidsplass og langtidsplass samt avlastning.


Avdelingene ved ABBS er delt i mindre enheter fordelt på to etasjer. Hver enhet har et lite kjøkken og spiserom/stue for sine pasienter. Så langt det er mulig forsøker vi at pasienter som fungerer, og som trives sammen, bor i samme enhet.  Frisør og fotpleie kan komme til institusjonen ved behov.

Sykehjemmet har eget kjøkken som leverer mat til hele huset.

Kontakt: Hege Christensen, tlf. 76 11 55 71

Publisert 12.08.2015

Kiiljordheimen er en skjermet enhet for mennesker med demens og er lokalisert på Andenes.

 

Kiiljordheimen er delt inn i 3 grupper, hvor den ene har mulighet for ekstra skjerming.

 

Kiiljordheimen har 17 enerom med eget bad. Lokalene er utarbeidet i samarbeid med Kløveråsen kompetansesenter for demens, og ble tatt i bruk slik det er nå i 2005.

 

Vi har en hage i tilknytning til huset.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809