Prosjekt - nytt sykehjem
Publisert 21.04.2022
IMG_0997.jpg

Foreløpig mangler det nye sykehjemmet på Åse et navn, men det endrer seg snart.

Publisert 08.04.2022
IMG_0997.jpg

Vi har fått et nytt sykehjem på Åse, men foreløpig har hjemmet ikke fått et navn. Vi trenger din hjelp!

Publisert 19.11.2021
IMG_0997.jpg

Seks kunstnere er tildelt utsmykkingsoppdrag til det nye sykehjemmet på Åse.

Publisert 19.07.2021
abbs (6 of 6).jpg

Det nye sykehjemmet på Åse er i skarp rute, sier prosjektleder Johnny Johansen.

Publisert 24.06.2016
Foto Abbs.jpeg

Det ble avholdt et temamøte under kommunestyremøte 20.06.2016. Der la enhetsleder Aud Sellevold frem prosjektgruppens arbeid med prosjekt Nytt sykehjem. Hele presentasjonen kan du lese her:

 http://www.andoy.kommune.no/tjenester/pleie-og-omsorg/prosjekt-nytt-sykehjem-filer/

Publisert 22.06.2016

Prosjektleder fra Vesterålen regionråd, Hans Arne Norbakk, holdt et innlegg i kommunestyret 20.06.2016 om samhandlingsreformen som har gitt kommunene nye oppgaver og ansvarsområder. Her kan du se hele presentasjonen.

 

http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20738

Publisert 03.06.2016
Foto Abbs.jpeg

I 2014 ble kommunens administrasjon bedt om å utrede utfasing av sykehjemsdrift ved ABBS og se på hva som kan erstatte tjenestetilbudet ved ABBS. Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Eldrerådet, Fagforbudet, ABBS og kommunenes administrasjon.

 

Rapporten ble lagt frem for kommunestyret og vedtatt 15.12.2014. Hele planen finner du her:

http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=20513

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809