Miljøarbeidertjenesten

Tjenesten gir praktisk bistand og hjelp i bolig og bofellesskap, arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker som har behov for dette pga funksjonshemming eller av andre årsaker.

I tillegg har tjenesten en avlastningsbolig for barn der det  tilbys avlastning til foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser.

Mål for tjenesten:
Bidra til sosial og fysisk integrering i lokalmiljøet
Tilby tilrettelagte tjenester i bolig
Bidra til aktiv og meningsfylt fritid

Omsorgsboliger:

Kristinabakken, Andenes
ble tatt i bruk høsten 2005, den har 6 leiligheter med fellesstue som kan benyttes av alle beboerne.
Boligen er bemannet hele døgnet.
Avdelingsleder: Mette Larsen
Tlf 76 14 40 40
Mailadresse: mette.larsen@andoy.kommune.no
 
Damveien, Bleik
2 leiligheter.
Boligen er bemannet hele døgnet.
Avdelingsleder:  Rita Suzanne Fjellvang
Tlf 76 14 28 79
Mailadresse: damveien@andoy.kommune.no

Kildebakken, Åse
ble tatt i bruk høsten 2001.  Hovedbygget består av 3 leiligheter og fellesareal.  6 leiligheter er tilknyttet hovedbygget.
Boligen er bemannet hele døgnet.
Avdelingsleder:  Kjetil Opdal
Tlf 76 14 88 77
Mailadresse:  kjetil.opdal@andoy.kommune.no

Leiteveien, Åse
Tatt i bruk som omsorgsbolig 01.01.2008.  4 hybler med fellesareal. 
Boligen er bemannet hele døgnet.
Avdelingsleder:  Sverre Andersen
Tlf 76 14 72 00

Torvhågveien, Åse
To tomannsboliger og fire frittstående boliger.   En tomannsbolig er bemannet hele døgnet.  Denne personalgruppen bistår også øvrige beboere.
Avdelingsleder:  Sverre Andersen
Tlf 76 14 72 00
Mailadresse:  sverre.andersen@andoy.kommune.no

Søknad om tjeneste
Hvis du ønsker å søke om avlastningstilbud, aktivitetstilbud eller omsorgsbolig m/praktisk bistand kan du henvende deg til:
Tildelingskontoret, Rådhuset, postboks 187, 8483 Andenes, tlf 76 11 50 08 / 76 11 54 33, for å få tilsendt søknadsskjema, eller du kan skrive en søknad og sende til denne adressen.
Sist endret 08.08.2019
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809