antibac bred Foto TG.jpg

Her finner du en oversikt over helsetjenesten og tiltak for å hindre smitte. 

image1.jpeg

Andenes helsesenter omsorgsbolig ligger på Andenes i Daniel Hægstad gate 24, som har tilknytning til legekontor og hjemmesykepleien nord.

 

Her er det 22 rom med eget bad. Omsorgsboligen er døgnbemannet.

 

Avdelingsleder er Renathe Amalie Wiese, tlf: 76 11 51 02

 

 

Kommunen og hjelpemiddelsentralen skal sammen sørge for gode  hjelpemiddelløsninger for brukerne. Kommunen har hovedansvaret for og den viktigste rollen for å registrere brukernes behov og sikre at de får nødvendige hjelpemidler.

 

 Hjemmehjelp bistår med praktisk bistand i heimen. Slik at eldre kan bli boende lengst mulig hjemme.

Hjemmehjelpen er organisert under hjemmesykepleien Nord.
 

Avdelingsleder er Camilla Laupstad, tlf. 76 11 51 00 

 Dahletun omsorgsbolig ligger på Dverberg. Dahletun ligger i samlokalitet med hjemmesykepleien sør og varmtvannsbassenget. Telefon 992 86 887

Dette er en ubemannet omsorgsbolig i Skolegata 22, med 18 leiligheter fordelt på to etasjer. Her er felles spisesal for dem som ønsker å innta middagen sammen med andre, samt flere fellesstuer som man kan samles i.
 

Andenes omsorgsbolig har ingen fast bemanning, men driftes dag og aften av pleier fra hjemmesykepleien nord. Der er ingen nattevakt på huset, men tilses av nattevakt fra Andenes helsesenter hver natt.
 

Leilighetene har alle kjøkkenkrok, bad, soverom, stue og en liten bod. Alle kjøkken er utstyrt med komfyrvakt. Dersom man ikke ønsker å lage middag selv, kan man bestille middag fra kommunalt kjøkken på Andenes helsesenter. Hjemmesykepleiens ansatte hjelper til med middagsservering ute i felles spisesal.
 

Ukentlig er frivillige fra Røde kors på besøk, og bistår med handling for beboere, samt lager i stand sosiale møtepunkter. Videre har Frivilligsentralen trim på boligen en dag per uke.

Hjemmesykepleien sør har utgangspunkt fra Dverberg. De yter tjenester til beboere fra Ramsa og helt sør til kommunegrensa mot Sortland, samt nord til og med Nordmela på vestersida.
 

Konsitituert avdelingsleder er Trine Spjelkavik, tlf. 992 86 884.

Hjemmesykepleien nord er lokalisert med kontorer i Daniel Hægstadsgate 24 på Andenes, i andre etasje over legekontoret på Andenes helsesenter. De yter tjenester for beboere bosatt fra Andenes i nord, via bygdene i øst til grensen mot Dverberg midt på øya, samt vestsidas bygder, til og med Nordmela.
 

Hjemmesykepleien nord har mange områder de bistår med. Det dreier seg om alt fra hjelp til sykepleie og stell, medisinadministrering, matombringing og behandling. De som jobber der er sykepleiere, kreftsykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere. Avdelingssykepleier for hjemmesykepleien nord er Camilla laupstad, tlf 76 11 51 25 / 76 11 51 00.
 

Innad i tjenesten har de også følgende tilbud:
 

  • Hjelpemiddelkontakt (Elin Johansen, tlf 76 11 51 08)

Hjelpemiddelkontakt har faste dager (man- ons- fre) der man tidvis jobber med hjelpemidler og anskaffelse av disse. Ved behov for hjelpemidler, kan hjelpemiddelkontaken komme ut til brukere for å ta mål, se over hvordan man best mulig kan tilrettelegge i bolig ved behov for hjelpemidler, samt søker på hjelpemidler opp mot NAV hjelpemiddelsentral.

 

  • Trygghetsalarmer (Sylvi Øygård, tlf 76 11 51 00)

På Andøy kommunes søknadsskjema om tjenester, kan man søke om trygghetsalarm, dersom man har behov for dette. Dette for å få varslet pårørende eller hjemmesykepleie dersom man skulle fall i boligen sin, eller at man treneger akutt bistand til noe vet sykdom etc.

 

  • Hørselskontakt (Hege R. Larsen, tlf 76 11 57 53)

Ved behov for hørselshjelpemidler kan hørselskontakten bistå ved å søke på disse, samt hjelpe til med opplæring av bruk. Hørselskontakt har faste dager hvor det jobbes med hørselstekniske hjelpemidler, og kan da komme ut til brukerne dersom det er behov for det.

 

  • Kreftsykepleier (Tone Norheim, tlf 76 11 51 36 / 95 08 02 44)

Kreftsykepleier er en del av hjemmesykepleien nord, men benyttes av brukere over hele kommunen. Dette er et lavterskeltilbud til kommunens befolkning, og kan også benyttes av pasienter som ikke ellers har vedtak om kommunale tjenester.

Kreftsykepleier i Andøy har både en koordinatorrolle og en utøvende rolle. Det vil si at vedkommende både driver kartlegging av behov hos brukere, samt formidler behov videre til både leger og sykehus, samt hjemmesykepleien, dersom det skulle bli behov for slik bistand. Kreftsykepleier sørger også for samarbeid mellom tjenester innad i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten, samt bistår med utvikling av, og opplæring i prosedyrer inne i de forskjellige avdelingene i pleie- og- omsorgsenheten. Videre har kreftsykepleier oppfølging og samtaler med pårørende som ønsker det.

Kreftsykepleier har kontor i hjemmesykepleien nord sine lokaler, og er tilgjengelig fra mandag til torsdag hver uke. I tillegg kan kreftsykepleier nås utenom dette, ved nærmere avtale.

 

  • Velferdsteknologi (Camilla Laupstad, tlf 76 11 51 25)

Andøy kommune er med i et samarbeidsprosjekt innen velferdsteknologi, med de andre Vesterålskommunene, samt Lødingen. Det er hjemmesykepleien nord sin avdelingssykepleier som er Andøys representant i dette prosjektet. Samarbeidet går ut på å finne gode løsninger for befolkningen i kommunene, når det gjelder bruk av tekniske hjelpemidler, som kan lette hverdagen for brukerne, samt gjør det tryggere og enklere for helsevesenet å følge opp der behovene er størst. Videre fører velferdsteknologi til økt selvstendighet hos brukere, og kan føre til at folk får bo lengre hjemme i sitt eget hus på en trygg og god måte. Velferdsteknologi skal være et supplement til tradisjonell pleie og omsorg, og er ikke ment på å skulle erstatte menneskene i tjenesten. Fra januar 2020 skal velferdsteknologi kunne tildeles på lik linje med andre tjenester i kommunen. 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809