Dagaktivitetstilbud for mennesker med hukommelsesproblemer

ABBS - Klikk for stort bilde
Andøy kommune har dagaktivitetstilbud på Åse og Andenes.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 26.04.2021

Tjenesten er for:

 • Hjemmeboende eldre som, på grunn av nedsatt kognitiv funksjon, har behov av assistanse for å kunne ta del i sosiale sammenhenger
 • Personer med demens uavhengig av alder og sykdomsfase

Vi tilbyr:

 • Gode opplevelser i fellesskap med andre
 • Ulike aktiviteter etter behov og interesser
 • Henting til og fra eget hjem, etter nærmere avtale.
 • Måltider i et trivelig miljø
 •  Avlasting for pårørende som står i en krevende omsorgsituasjon
 •  Glede og humor i fokus

Tilbudet er lokalisert på Andøy bo- og behandlingssenter (ABBS) og på ”RABBEN” på Andenes (Samme lokaler som Frivilligsentralen)

Tilbudet er åpent mandag og torsdag fra kl 9-14.

Tilbudene drives av 4 helsefagarbeidere med lang erfaring og et ønske om å tilby brukerne en fin stund i sosialt samvær.

Det er en egenandel pr dag som inkluderer måltider og daglige aktiviteter.

Mer informasjon fås ved å kontakte avdelingene.

Andenes: Ann-Christin Hansen avdelingssykepleier 76149048 , ann.christin.hansen@andoy.kommune.no   eller Dagtilbudet v/Linda og Tonje tlf 48  27 09 40

Åse: Lena Johannessen 76115570 , lena.johannessen@andoy.kommune.no,

Eller Hilde og Bente - 76115570

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809