Vi gleder oss over en god utvikling i kommuneøkonomien!

Økonomisjef Stein Ivar Johansen - Klikk for stort bildeØkonomisjef Stein Ivar Johansen Kommunebarometeret for 2016 er særdeles hyggelig lesning. Kommunen stiger raskt oppover på listen både innen tjenester som  barnehager, helse, pleie og omsorg og barnevern.

 

Økonomi har vært en utfordring for kommunen siden vi i 2010 ble ført inn på Robek-listen med hele 26,6 millioner i underskudd. Nå kan økonomisjef, Stein Ivar Johansen melde om et overskudd for 2016 på 15 millioner. Dette gir oss mulighet til å styrke fondene og gjøre oss mer robust når vi nå skal ta fatt på de store utfordringene som ligger foran oss. Vi kan i dag konstatere at vi innenfor området økonomi ligger som kommune nr 56 i landet!

 

Ordfører Jonni Solsvik er også godt fornøyd med resultatet. Han er svært takknemliig for innsatsen til alle de dyktige ansatte som har vært hovedårsaken til denne suksessen. Uten deres innsats hadde ikke dette vært mulig, understreker han.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 31.03.2017

Andre gode plasseringer for Andøy kommune på kommunebarometeret

 Helse nr 64

Andøy har god bemanning pr innbygger på tjenester som helsesøster, jordmor og legetjeneste. Statistikken sier også noe om at vi bruker mer på forebyggende arbeid innen helse.

 

Barnehager nr 75

Vi har svært god barnehagedekning. Alle barn med rett til plass får barnehageplass. Barn med minoritetsbakgrunn har stort sett barnehageplass og det er få på venteliste.

 

Vann, avløp og renovasjon nr 45

Årsgebyret for vann og renovasjon er lave. Vi har god kvalitet på drikkevann og lite forurensing.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809