Skal du sende faktura til kommunen?

Om du skal sende faktura til Andøy kommune, finner du all nødvendig informasjon her. 

Hvis du er leverandør til kommunen krever vi at du fakturerer oss med e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF).

Alle faktura skal merkes med ansvarsnummer(4 siffer) i "deres ref", og eventuelt navnet på avdelingen og navnet til bestiller.

Kommunens elektroniske adresse er: 945 624 809

Eventuelt kan faktura sendes per e-post til: okonomi@andoy.kommune.no

Har du spørsmål, kontakt oss her (epost)