Kommunale avgifter

På denne siden finner du info om kommunale avgifter. 

Tilkoblingsavgift vann og avløp

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Eventuell vannmåler som skal installeres må ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Her finner du hele gebyrregulativet. (PDF, 826 kB)

Gebyr for branntilsyn og feiing

Du kan søke feiertjenesten om fritak hvis fyringsanlegget er koblet fra pipe/skorstein og pipeløpet er murt igjen.

Gebyr for vann, avløp og  brannsyn/feiing faktureres sammen med eiendomsskatt 12 ganger i året.

Målt vannforbruk ved bruk av vannmåler avregnes og faktureres senest 3.termin.

Har du spørsmål, kontakt Andøy kommune her (e-post)