Avtalegiro og faktura

På denne siden finner du all informasjon om e-faktura og avtalegiro. 

eFaktura:

Viktig informasjon om eFaktura fra 01.12.21

Bankene endrer måten man oppretter og har eFaktura på.

Dette skjer i 2 steg, 01.12.21 og 01.05.22.

Kort informasjon:

 • Ny måte å opprette nye eFakturaavtaler på etter 01.12.21
 • Gamle eFakturaavtaler opprettet direkte til fakturautsteder fungerer frem til 01.05.22
 • Innen 01.05.22 må alle ha opprettet «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i sin bank for å kunne motta eFaktura, uansett bank og uansett fakturautsender.

Utfyllende informasjon

Opprettelse av eFakturaavtale etter 01.12.21:

 • Dette er en endring som gjøres av eFaktura sentralt og gjelder for alle banker og alle du måtte ha eFakturaavtale med. Gjelder altså eFaktura fra kommunen, men også fra strøm, telefon etc.
 • Du må gi en generell aksept i din bank for å opprette en ny eFaktura etter 01.12.21.
 • Dette gjør du ved å krysse av på valget «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» i din nettbank eller i din banks app. Navnet er litt ulikt fra bank til bank.
 • Les mer på www.eFaktura.no eller på din banks hjemmeside vedr. «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» og hvordan du gir en generell aksept.
 • Hvis «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» allerede er krysset av i nettbanken din eller i betalingsappen, trenger du ikke gjøre noe
 • Spørsmål? Ta kontakt med banken din, det er de som kan svare deg på hva slags avtaler du har og hvilken mailadresse din eFaktura sendes til.
 • De som tidligere har opprettet eFakturaavtale uten «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» vil beholde denne frem til 01.05.22. Innen den datoen må alle opprette «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura» da alle gamle eFakturaavtaler opprettet direkte til en fakturautsender (f.eks kommunen) slettes pr 01.05.22.

eFaktura der en annen person er oppført som fakturamottaker:

 • Etter 01.12.21 vil det ikke være mulig å opprette ny eFakturaavtale der det er en annen person som står som fakturamottaker.
 • Gamle eFakturaavtaler der en annen er fakturamottaker vil fungere til 01.05.22.
 • Etter 01.05.22 vil det heller ikke være mulig å beholde eFakturaavtaler fra før 01.12.21 der en annen person står som fakturamottaker.
 • Dersom fakturamottaker ikke har opprettet «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» i sin bank innen 01.05.22 så vil denne personen motta fakturaen i posten selv om den andre parten i huset tidligere fikk denne som eFaktura.
 • Avtalegiro vil fortsatt fungere fra kontoen til en annen person enn den som er fakturamottaker. Det er altså ikke sammenheng mellom fakturamottaker og konto det er opprettet avtalegiro fra. Endringen som gjøres gjelder kun forsendelse av eFaktura.

eFaktura, generell info

 • Med eFaktura får du ikke tilsendt fakturaen i posten.
 • Hvis du har eFakturaavtale vil alle fakturaer du får fra kommunen (kommunale avgifter, barnehage, SFO, hjemmehjelp, osv.) komme som eFaktura i banken til den som står som fakturamottaker.
 • Du kan klikke på eFakturaen i nettbanken for å se hva du betaler for.
 • Hvor mye du ser av fakturaen i banken er innstillinger du må sjekke med din bank.
 • Gamle eFakturaavtaler slettes i banksystemet pr 01.05.22. Fra denne datoen er det kun generell aksept via «Ja takk til alle/Alltid eFaktura» som er gjeldende.
 • Les mer på www.eFaktura.no

Avtalegiro

Avtalegiro, generell info

 • Hvis du vil ha avtalegiro oppretter du det fra den kontoen det skal betales fra.
 • Bruk kidnummer på fakturaen som avtalegiroreferanse ved opprettelse.
 • Husk at du må opprette avtalegiro pr type tjeneste, altså f.eks både for barnehage og kommunale avgifter da det er ulik melding i kidnummer pr tjeneste.
 • I din nettbank velger du om du vil ha varsel når det ligger en avtalegiro til forfall. Det er i din bank du velger dette og også krysser av for hvor mye du vil se av informasjon om avtalegiroen.
 • Ta kontakt med din bank for å forhøre deg om hvor du evt skal krysse av for å se informasjon fra avtalegiroen som sendes deg.
 • les mer på www.avtalegiro.no/privat Ta kontakt dersom du ikke har mulighet til å gjøre dette på nettet.

Vi oppfordrer alle til å tegne avtale om eFaktura og/eller Avtalegiro. Husk at avtalene opprettes og endres i nettbanken din, dette er ikke noe kommunen kan gjøre eller hjelpe med. Den letteste måten å betale faste utgifter på er å ha både eFaktura og avtalegiro samtidig.

Vedrørende faktura på Vipps

Hvorfor mottar jeg regninger eller eFaktura i Vipps?

Hvis du mottar en regning i Vipps er det fordi du har takket ja til det i appen din. Du takker ja eller nei til dette i din profil, og du kan skru av eller på at du vil betale regninger med Vipps, under Regninger og eFaktura i dine profilinnstillinger.

Vipps er en flate du mottar regningen i, og du mottar eFaktura i Vipps fordi du har takket ja til eFaktura via nettbanken. Du kan selv velge om du vil betale regningen i Vipps.

Slik gjør du hvis du vil skru av eFaktura i Vipps:

 • Gå inn på Profil i Vipps (nede til høyre)
 • Velg Regninger og eFaktura
 • Skru av Vis regninger i Vipps

Har du spørsmål, kontakt Andøy kommuner her (epost)