NAV Andøy

NAV1 - Klikk for stort bilde

 

NAV Andøy er et fullt integrert kontor der ansatte fra tidligere trygdekontor, arbeidskontor og kommunens sosialtjeneste jobber sammen for å finne gode løsninger for innbyggerne i Andøy.

 

 

Kontaktinformasjon NAV Andøy:

 

 

Besøksadresse: Storgata 54 (3.etasje)

 

Postadresse: NAV Andøy, Postboks 84, 8480 ANDENES

 

 

 

 

Åpningstid NAV Andøy:

 

 

Mottaket på NAV Andøy er åpent på tirsdager mellom kl 12 og 14.

 

Hoveddøren i 1.etasje er åpen hver dag mellom kl 0900 og 1400. Der har du tilgang på søknadsskjema, og postkasse for å legge søknader og eventuelt annen etterspurt dokumentasjon.

 

NAV Andøy ønsker å ha mest mulig oppfølging av personer digitalt – men avtaler fysiske møter ved behov.

 

Kontoret kan kontaktes via NAV kontaktsenter 55553333 eller på mail til nav.andoy@nav.no

Publisert av admin. Sist endret 23.11.2020

Logg inn på Min Side på NAV (https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Teknisk+brukerstotte/hjelp-til-personbruker?kap=398750)

 

NAV in English (http://www.nav.no/English)

 

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere I arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem.

God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes med å få flere ut i arbeid og færre på passive stønader.

 

Samordnet tilbud

På NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra et kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du skal løse mange oppgaver selv. Vi har PCer som du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å:

-Registrere deg som arbeidssøker

-Lete etter ledige jobber

- Logge deg på Din Side

- Utføre pensjonsberegninger mm

 

Sosiale tjenester

NAV-kontoret skal gi råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp.

Det er knyttet krav om aktivitetsplikt til de som mottar økonomisk hjelp fra NAV, og det forventes at de som er frisk og arbeidsfør skal være aktive arbeidssøkere dersom man mottar økonomisk sosialhjelp fra NAV.

 

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Mere informasjon finner du under Økonomisk rådgivning (https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/Okonomisk+radgivning+og+gjeldsradgivning).

Det er også svært nyttig å ta kontakt med 800GJELD(80045353) – økonomirådstelefonen i NAV.

 

Chat med NAV

Chat med NAV om foreldrepenger, økonomi eller jobb i utlandet.

Vi svarer på generelle spørsmål, og går ikke inn i konkrete saker.

 

Chat med NAV om foreldrepenger

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Kontakt+oss/Kontakt+NAV+p%C3%A5+chat+Facebook+og+Twitter/chat-med-nav

 

NAV Andøy ligger i tredje etasje i Storgata 54, og kan kontaktes på telefon 55 55 33 33.

Kart
NAV
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809