Halvveis i omstillinga

Noen av de 126 Samskap-prosjektene. Det er ingen tvil om at det er mange med gode idéer, gjennomføringskraft og stå på-vilje i Andøy. - Klikk for stort bilde Det har gått tre år siden vi startet omstillingsarbeidet. Her kan du lese om noe av det vi har fått til sammen så langt.

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 16.10.2020

Det har gått tre år siden en ny reise begynte for oss i Andøy. En reise der målet er å skape en framtid sammen. En krevende og spennende tid, hvor vi samarbeider om å styrke bedriftene vi allerede har og å skape nye arbeidsplasser. 

 

  • Så langt er det 126 Samskap-prosjekter.
  • Til dem er det bevilget nesten 38 millioner kroner.
  • På dette stadiet er de fleste av prosjektene, 116 av dem, i planleggingsfasen. Derfor var det ved årsskiftet kun skapt 38 arbeidsplasser. Men hvis planen følges, bli de til 330 arbeidsplasser.

 

Nedover kan du lese om noe av det vi sammen har fått til i løpet av de siste tre årene. Dette er noen av prosjektene Samskap har vært med på å finansiere:

 

Næringslivet

 

Dette er noen av prosjektene næringslivet har fått støtte til:

 

Det satses på droner i Andøy. Her er Brita Erlandsen og Egil Sakariassen på besøk hos Andøy Space Center. - Klikk for stort bilde

Det satses på droner i Andøy. Dronemarkedet i verden er i sterk vekst, og Andøya Space Center jobber for at et nasjonalt kompetansesenter på droneteknologi skal ligge i kommunen. Blir senteret lokalisert her, vil det gi skape mange nye arbeidsplasser.

 

Roy Pettersen Andfjord Salmon. Foto Tuva Grimsgaard.jpg

Andfjord Salmon vil revolusjonere laksenæringa med oppdrett av laks på land. Andøyas unike beliggenhet med stabil temperatur i havet året rundt kan gjøre landbasert oppdrett både lønnsomt og miljøvennlig. De fikk blant annet støtte fra Samskap til å planlegge landbasert oppdrett og til testbasseng.

 

Bilde: The Whale. Engel Exhibit DK/MIR. - Klikk for stort bilde

The Whale skal være en attraksjon i verdensklasse. Med fokus på hval skal kunnskap, informasjon og opplevelser kombineres på en innovativ måte. Bildene av bygget som skal reises på Andenes, har fått internasjonal oppmerksomhet. 

 

Spaceship Aurora.jpg - Klikk for stort bilde

Spaceship Aurora vil finne de beste aktivitetene og produktene de kan satse på i de nye lokalene. De skal også se på løsninger som vil videreutvikle det tilbudet de allerede har. De vil utvikle noe helt unikt - noe det ikke finnes maken til i hele Norden?

 

7 Hans Benjaminsen og grønn havn.jpg - Klikk for stort bilde

Nykaia i Risøyhamn er allerede åpnet med brask og bram. T.H. Benjaminsen har skapt et knutepunkt for logistikk med kaianlegget i Risøyhamn. De har også vært fremtidsrettet i arbeidet, og har lagt vekt på grønn havneutvikling.

 

6 Nordtun gård.jpg - Klikk for stort bilde

Nordtun gård ville se nærmere på deres potensiale for vekt. De driver med gårdsdrift, reiseliv og osteproduksjon. Prosjektet har gjort det mulig å utvikle gården for fremtiden.

 

6c Marmelkroken.JPG - Klikk for stort bilde

Marmelkroken vil utvikle seg til å bli et reiselivstilbud med høy kvalitet og lønnsom drift. De sikter seg inn på å bli et overnattings- og opplevelsestilbud i toppsjiktet. Marmekrokens styrke vil ligge innen kundesegmentene Birdies (fuglekikkere), og gjester som oppsøker nærhet til natur, ro og harmoni.

 

6. Risøyhamn sjøhus.jpg

Risøyhamn sjøhus tilbyr overnatting med båtutleie og fiskemuligheter rett utenfor døra. Flere overnattingsplasser og utvidet aktivitetstilbud i bygda vil forhåpentligvis gi flere besøkende sør på øya. På sikt vil dette kunne gi både reiselivsarbeidsplasser og større omsetning for lokale bedrifter.

 

6b Bleik fisk2 Foto  Linnft.JPEG - Klikk for stort bilde

Bleik fisk gjenåpnet fiskemottaket på Bleik i 2017. Eierne ønsker nå å utvikle bedriften. Men for å satse videre, må de vite hvilke behov og muligheter som finnes. I prosjektet de har fått støtte til, vil de kartlegge, vurdere og planlegge langsiktige tiltak. Det vil rigge Bleik Fisk til å ta valg med utgangspunkt i morgendagens fiskeindustri, med høy grad av innovasjon og nyskaping.

 

6d Loviktunet..JPG - Klikk for stort bilde

Disse vil utvikle Loviktunet ved å få på plass en ny driftsbygning. Med Samskap-prosjektet skal eierne avklare alt som har med selve bygget å gjøre, og vurdere hvordan de skal drifte bedriften i fremtiden.

 

6e Synne Meland.JPG - Klikk for stort bilde

Synne Meland lurte på om det er behov for et nisje-tilbud for musikere som vil ha et inspirerende opphold i Andøy. Et fjøs utstyrt med instrumenter og muligheter for å gjøre opptak, samt et anneks for overnatting. Med prosjektet fant hun ut at kunstnerne som fikk prøve tilbudet likte det godt. Nå skal hun jobbe videre med forretningsidé, og etter hvert sette i gang.

 

7  Andøy friluftssenter..jpg

Andøy friluftssenter er familiebedriften som både tar imot gjester som vil oppleve nordlys om vinteren og midnattssol om sommeren. Nå ønsker de å trekke turister til Andøy i høst- og vårsesongen også.Ved å videreutvikle tilbudet håper de å tiltrekke turister året rundt, og sikre 2-3 nye arbeidsplasser.

 

8 AndElis blomster.jpg

AndElis Blomster går nye veier for å bevare arbeidsplasser og et levende sentrum. I vinter undersøkte AndElis Blomster hva som skulle til for å sikre mer solid, moderne og bærekraftig drift. De fikk støtte fra Samskap til å utvikle butikken.

 

10. Åpning Tuftepark. Foto Linnft (1).JPG - Klikk for stort bilde

Tufteparken ved Klevatnet var det prosjektleder Torgeir Wiik og Andenes vel som jobbet for å få realisert. De fikk blant annet støtte fra Samskap.

 

 

9 J.M Nilsen..JPEG

J. M. Nilsen leverer "ikke-reist" fisk. Rett fra Bleiksdjupet til middagstallerkenen din. De ønsker å legge til rette for levering av mer hvitfisk i Andøy og å rekruttere flere unge til fiskerinæringa. Det er forventa at ny mottakshall og bedre logistikkløsninger vil gi tre nye heltidsstillinger.

 

Andøy sau og geit. Feb 2020. Foto Tuva (9).jpg

Andøy Sau og Geit håper de kan skape arbeidsplasser i Andøy ved å satse på lokalmat av sau og geit. I dag selges det meste av kjøtt og melk ut av kommunen uten videreforedling her først. Nå vil de finne ut om Andøy bør satse på lokal foredling av sau og geit.

 

 

Midler øremerket omstilling

 

Brita og Robin. Foto Linnft (1).JPG - Klikk for stort bilde

Mesteparten av pengene som brukes på omstillingen, kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De bidrar med 76 prosent, mens Nordland fylkeskommune og Andøy kommune bidrar med 12 prosent hver.

Dette er penger som er øremerket omstilling, og det betyr at de ikke kan brukes på vanlig drift. Vi har ikke lov til å bruke Samskap-penger på for eksempel sykehjemsplasser eller lønn til lærere

 

Andøy kommune

 

Andøy kommune har også fått støtte fra Samskap til å gjennomføre prosjekter. Et kriterium for at kommunen skal kunne få støtte, er at midlene ikke brukes til å dekke vanlig drift. 

 

 

12b Andøy kommunes egne prosjekter.JPG - Klikk for stort bilde

Kommunen har blant annet fått støtte til prosjekter som skal bidra til integrering, inkludering og økt kompetanse gjennom yrkesopplæring for voksne.

 

Kommunen har også fått støtte til å gjøre Andøy til et mer attraktivt sted å drive næring. Vi skal bli bedre til å legge til rette for, yte god service og være en god samarbeidspartner for næringslivet.

 

Andøy kommune skal etablere et eiendomsselskap, med navnet Andøy Teknologipark AS. Selskapet skal etablere et næringsområde på Nordmela, for å sikre knoppskyting i tilknytning til Andøya Spaceport.

 

Prosjekter satt igang av Samskap

 

Børvågen. Linnft.jpeg

Samskap planlegger et nasjonalt innovasjonssenterSenteret skal etableres i tilknytning til basen for satellittoppskyting i Børvågen. Det skal være et senter hvor vi drar nytte av romteknologi inn til andre næringer. En arena for å utvikle næringslivet vi har i dag, og skape nye bedrifter og produkter. Dette prosjektet vil bli et stort bidrag til å skape en innovasjonskultur i kommunen.

 

Jente på Måtind 1 Foto Linnft.jpeg - Klikk for stort bilde

Stedsutvikling. Næringslivet har mye på gang, og det vil skapes mange arbeidsplasser. Nå trenger vi folk! Vi må jobbe for at folk vil bo og flytte hit. Derfor skal vi ansette en ny person som skal jobbe med stedsutvikling i Samskap. Denne personen skal jobbe med bolyst. Det innebærer blant annet arbeid med rekruttering, møteplasser, boligstrategi og reiseliv.

 

Bedre internett. Samskap har nylig satt igang et prosjekt for planlegging av digital infrastruktur. I dag har vi bare delvis god nok bredbåndsdekning. Det er viktig med bedre kvalitet og kapasitet på internett for å møte både dagens og fremtidens behov - både for næringsliv og folk flest.

 

Fiskeri i skolen. Samskap har også satt i gang et prosjekt om fiskeri i skolen. Fiskeri er en viktig næring i kommunen vår. Vi ønsker å øke kunnskapen om næringa blant elevene i Andøy.
 

15 Næringslunsjer.JPG - Klikk for stort bilde

Næringslunsjer. Konkurranseevnen i Andøy er avhengig av at vi hele tiden tenker nytt. Samskap arrangerer derfor næringslunsjer og en rekke kurs for å bygge kompetanse, legge til rette for samarbeid og bruk av ny teknologi. 

 

16 SMB utvikling.JPG - Klikk for stort bilde

SMB bedrifter. Samskap har blant annet arrangert prosjektlederkurs, og vi hadde denne gjengen med på et utviklingsprogram for bedriftene deres.

 

Kurs sosiale medier. Foto Linnft (1).JPEG - Klikk for stort bilde

Kurs. I høst har vi arrangert kurs i sosiale medier for bedrifter og digital fagkveld. Samskap har også støttet nettverket Kvinnearena. Deres mål er å bygge opp under kvinnelige ledere, entreprenører, tilflyttere og andre kvinner. 

 

 

Det var noen av de 126 Samskap-prosjektene. Det er ingen tvil om at det er mange med gode idéer, gjennomføringskraft og stå på-vilje i Andøy!

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809