Prosjektmidler for kultur- og næringsprosjekter

TK 81.jpg - Klikk for stort bilde

 

Næringsstyret har vedtatt en rammeavsetning på kroner 150.000,- til kultur- og næringsprosjekter i Andøy.

 

Andøy har flere store arrangementer som gir store ringvirkninger for lokalt næringsliv og samtidig som det gir en samfunnsnytte. Disse er også med på å bygge et godt omdømme for kommunen. Spesielt i målgruppen barn og unge.

 

Ut over selve omdømmebyggingen vil slike arrangementer komme Andøy kommune til gode i form av at deltakerne tilegner seg en prosjektkompetanse innenfor flere fagområder.

 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 20.10.2017

Følgende kriterier legges til grunn for tildeling:

 

 • Prosjektene skal gjennomføres i Andøy kommune
 • Arrangør skal være hjemmehørende/registrert i Andøy kommune
 • Prosjektene skal være av en viss størrelse og ha ringvirkninger i lokalt næringsliv
 • Prosjektene skal ha en kompetansebyggende effekt
 • Prosjektene skal involvere barn og unge

Hva det ikke kan søkes om:

 • Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner.
 • Kausjon eller annen økonomisk garanti.
 • Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital.
 • Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.

Utbetaling av tilsagn:

Utbetaling av tildelte midler vil skje etter rapport og regnskap for omsøkt prosjekt er levert.

Søknadsfrist:              løpende

Søknaden sendes:       www.regionalforvaltning.no

 

 

 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809