Vi tar ungdom på alvor

kickoff.jpg - Klikk for stort bilde  Blant de strategiske satsingsområdene i omstillingsprogrammet er ungdom valgt som en sentral målgruppe. Dette fordi de er framtida og det er viktig at de er med på å bygge sin egen fremtid i Andøy sammen med dagens næringslivsledere og politikere.

 

Ungdomsrådet har fått oppdraget med å bestemme navn på omstillingsprogrammet. Denne utfordringen har de tatt. De har vært involvert i alle prosessmøter som har vært gjennomført.

 

Onsdag 31.mai var ungdomsrådet og elevrådene ved de to ungdomsskolene i kommunen samlet til Kick-off møte i forbindelse med navneprosessen på omstillingsprogrammet.

 

Ungdomsrådet hadde invitert ledere innenfor de ulike bransjene/sektorene til å fortelle om sine muligheter og utfordringer. Ordfører og næringsavdelingen var også til stede.

 

Svein Spjelkavik fra God Strek og Marte Wiik fra Designfabrikken er engasjert til å lede idèprosessen og sammen med kulturkonsulent Sindre Wolf og ungdomsrådet gjennomførte de kick-off møtet.

 

 

Presentasjoner:

 

1. Fiskeri - Primernæring/sjømat (Ole Johnny Nilsen)

2. Landbruk - Primernæring/landbruk (Knut Johnny Enoksen)

3. Reiseliv/opplevelser (Camilla Ilmoni)

4. Andøya Space Center -Teknologi kompetanse (Odd-Roger Enoksen)

5. Andøya Videregående skole -Teknologi kompetanse (Ellen Ingebrigtsen)

6. Attraktivt bosted for unge  (ordfører)

7. Attaktivt etableringssted (næringsavd)

 

Hver innleder ble presentert av ungdommer fra ungdomsrådet. Innlederne presenterte så sin bransje/sektor og ungdommen fikk god informasjon om de ulike områdene.

 

Grunnlaget er nå lagt til rette for at ungdommen skal jobbe videre med ideprosessen med forslag til navnet.  Den 6. juni møtes de på nytt og det vil i etterkant av dette bli avgjort og offentliggjort hva navnet blir.

 

Oppsummeringen etter møtet var at ungdommene var overrasket over bredden og mulighetene innen de ulike bransjene. Noen satt igjen med at de hadde lært mye nytt og at det var viktig å få kjennskap til dette før arbeidet de nå skal gjennom med å velge navnet.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 06.06.2017

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809