Velkommen til det viktigste næringslivsmøtet i Andøy noen sinne

britajonni - Klikk for stort bilde

 

 Siste ord er ikke sagt om framtiden til Andøya flystasjon. 

I tråd med Stortingets vedtak har Andøy kommune startet en prosess

som skal ende opp i et omfattende utviklingsprogram for Andøy.

 

Som en del av dette arbeidet inviterer vi nå næringslivsaktører i Andøy til et møte i

 

auditoriet på Romskipet Aurora tirsdag 28. februar kl. 18.00 - 21.00

 

Hovedmålet med møtet er å informere dere om det pågående arbeidet med å søke om omstillingsstatus for Andøy kommune. Samtidig vil vi skaffe oss innspill og råd fra næringslivet om de fortrinn og muligheter en omstillingsstrategi i Andøy bør fokusere på.

 

Vi vil rett og slett ha din hjelp til å velge retning i omstillingsarbeidet.

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 13.03.2020

 Et verdifullt møte for din bedrift og din næring

I tiden framover vil det være viktig for oss som skal jobbe med omstilling og utvikling i Andøy å få flest mulig representanter for næringslivet i tale. Dette skal vi gjøre gjennom intervjuer med utvalgte bedrifter, men allerede tirsdag starter vi dialogen. Vi håper du ser på deltagelsen i denne prosessen som en mulighet til å ta din plass i omstillingsarbeidet til beste for din bedrift og næringa du representerer.

 

Program for møtet:

 

• Ordfører Jonni Solsvik ønsker velkommen

Hvorfor søker om omstilling? – hva vi ønsker med et slikt arbeid.

 

• Næringssjef Brita Erlandsen Informerer om det pågående arbeidet med å søke omstillingsstatus.

Litt om prosess og veien fram mot å få omstillingsstatus.

 

• Seniorrådgiver Trond Erik Dekko Andersen Innovasjon Norge, Nordland orienterer kort om mål og 

forutsetninger hvis Andøy får omstillingsstatus, herunder kort om hva eventuelle omstillingsmidler kan brukes til.

 

• Partner og daglig leder Berit Anne Laastad i rådgiverfirmaet Essensi åpner for innspill og 

debatt om ståsted og muligheter for næringsutvikling i Andøy med gruppearbeid omkring tema som:

 

A. Muligheter og utfordringer for Andøysamfunnet, sett i et næringsperspektiv?

B. Viktige vekstområder som bør prioriteres i en omstillingsstrategi for Andøy?

 

 

Enkel servering

 

Påmelding på mail eller sms til utvikling@andoy.kommune.no / 922 61 273 senest mandag 27. februar kl. 12.00.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809