Stønadslånsordningen for fiskefartøy

 bilde (13).JPG - Klikk for stort bilde

 

Om låneordningen ”Stønadslån fiskefartøy”

”Regelverk for stønadslån til fiskefartøy”  ble vedtatt av Andøy kommunestyre 17.12.1997, men er endret/forbedret fem ganger etter den tid.

Kommunestyret har delegert til Næringsstyret å behandle søknader.

Det er næringssjefen som er saksbehandler.

Næringsstyret har møter ved behov – erfaringsmessig hver annen måned.

Her er noen av punktene i regelverket:

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 16.01.2017

 

Formål:

Skal stimulere til opprettholdelse/fornying av fiskeflåten i Andøy.

Lånet gis som delfinansiering/styrking av egenkapitalen i forbindelse med bygging av nye fartøy, kjøp av gode, brukte fartøy, kjøp/ombygging av brukte fartøy og kjøp av kvoter/fiskerettigheter.

Hvorfor har kommunestyret vedtatt en slik låneordning?

Erfaringsmessig vet vi at bankene og/eller Innovasjon Norge krever egenkapital i en størrelsesorden som ikke fartøyeier klarer å stable på bena.  Spesielt de yngre.

Kommunen er derfor villig til å yte lån for å styrke egenkapitalen, slik at båtprosjektene lar seg gjennomføre.

Stønadslån:

Lånet gis som rente- og avdragsfritt lån i 4-fire-år, for deretter nedbetaling over 5-fem-år.

Den lange rente- og avdragsfrie perioden gjør at bankene ser på disse lånemidlene som en del av krevd egenkapital i prosjektene.

Likviditetslån:

I ekstraordinære tilfeller kan likviditetslån ytes som rente- og avdragsfritt lån i inntil 2-to--år, for deretter nedbetaling over 3-tre-år.

Kvotelån:

Kvotelån ytes med en rente- og avdragsfri periode på 2-to-år, for nedbetaliing over 5-fem-år.

Hvor mye kan kommunen yte som lån?

Lånet gis med inntil 25% av kostpris/kjøpesum for nybygg og kjøp av gode, brukte fartøy og vesentlige ombygginger.

Søker/fartøyeier/hovedaksjonær under 35 år, kan ytes stønadslån inntil 35% av kostpris for nybygg/kjøp av gode brukte fartøy.  Dette for å legge ekstra godt til rette for yngre personer, som vil etablere seg med eget fartøy.

Næringssjefen gir utfyllende informasjon om låneordningen.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809