Kan søke på nesten tre millioner kroner

suzanne (2 of 4).jpg - Klikk for stort bilde Andøybedrifter, som er rammet av pandemien, kan søke på nesten tre millioner kroner i kompensasjonsmidler.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 11.11.2021

I Andøy gjenstår 341.548 kroner fra tredje runde med koronakompensasjonsmidler, men det er kommet inn hele 2,59 millioner kroner i fjerde runde. Dette er midler som staten har stilt til rådighet.

 

- Det betyr at vi har 2,93 millioner kroner i tilgjengelig. Disse blir nå lyst ut (se nederst i denne saken) med søknadsfrist 26. november, sier næringskonsulent Suzanne Pettersen.

 

- Pengene skal primært tildeles reiselivsbedrifter som er avhengig av turister utenfor EØS-området, men vi oppfordrer alle Andøy-bedrifter som har lidd et økonomisk tap, hatt økte kostnader eller tapt inntekter på grunn av smittevernrestriksjoner, om å søke. Er du usikker på om de skal søke, så søk! sier Pettersen.

 

Vedtak

Næringsstyret vedtok for øvrige denne uken å gi støtte til flere bedrifter.

 

Arctic Aloha AS, 25.000 kroner.

Andenes Herreekvipering AS, 268.582 kroner.

Frisørhjørnet 1 Laila M Elvebakk, 24.870 kroner.

Disse bedriftene har fått tilskudd via koronakompensasjonsmidlene, 3. runde.

 

Egga Utvikling, 8.375 kroner.

OSO Maritime, 41.250 kroner.

Disse to fikk midler fra det ordinære næringsfondet.

 

Utlysning

Andøy kommune har fått tildelt kr. 2 569 000,- i ekstraordinære kompensasjonsmidler (runde 4) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Tildelingen skal sikre likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19. Målet er at likviditeten skal bedres for det lokale næringslivet.

I denne tildelingen vil det legges vekt på næringer som fortsatt vil kunne oppleve begrensninger etter overgangen til fase 1 «En normal hverdag med økt beredskap». Dette gjelder blant annet næringer i reiselivet som er særlig avhengig av turister utenfor EØS.

Kommunen har frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstengning og tapt omsetning. Det oppfordres derfor til at flere næringer søker.

Andøy kommune vil prioritere å fordele midler til bedrifter som kan dokumentere tapte inntekter og/eller økte kostnader i 2021. Dette må dokumenteres av revisor/regnskapsfører.

Regelverk og innhold i søknaden:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har en notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16.april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen. Tildelingen vil gis i form av den notifiserte ordningen i den fjerde runden.

 

Hvor søker jeg?

www.regionalforvaltning.no

 

Søknadsfrist:

26.11.2021

 

Hvem kan jeg spørre om hjelp?

Næringskonsulent, Suzanne Pettersen

E-post: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809