Innsyn i kommunen – hva har du rett til?

paragraf - Klikk for stort bilde I denne artikkelen finner du informasjon om offentlighetsloven.

Publisert av Geir Bjørn Nilsen. Sist endret 07.12.2021

Formålet med offentlighetsloven å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og gjennomsiktig sånn at informasjons- og ytringsfriheten styrkes. Offentlighetsloven skal også bidra til at folk deltar i det demokratiske systemet, og sikre rettssikkhetet for den enkelte og publikums tillitt til det offentlige.


§ 3.Hovudregel
"Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ."


Andøy kommune har en plikt å følge offentlighetsloven. Enhver kan be om innsyn i kommunale dokumenter. Det gjøres via vår innsynsløsning, som du finner her.
Offentlighetsloven kan du lese her. Justisdepartementet har også laget en veileder til offentlighetsloven. Den finner du her.

NB: Alle innsynsbegjæringer skal svares "uten ugrunnet opphold". Dersom du ikke får svar i tide, eller får avslag på ditt spørsmål om innsyn, kan du klage. Les mer om dette i kapitel 4 i offentlighetsloven.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809