Forprosjekt Andøy Naturguide

Geoturisme - Sellevoll.png - Klikk for stort bilde

 

Forprosjekt Andøy Naturguide

I forprosjektet har prosjektteamet arbeidet med et begrunnet utvalg av konkrete satsinger/tiltak som kan løfte eksisterende opplevelsestilbud i Andøy kommune. I tillegg er det jobbet for å styrke videreutvikling og vekst av turistprodukter innenfor geoturisme. 

 

Prosjektet eies av Andøy kommune ved næringsstyret. Prosjekt-teamet ved forsprosjekt Andøy Naturguide: Helena Ijtsma (prosjektleder), John Ronald Norheim, May-Britt Johansen (v/Andøy Næringsforening og Andøy næringsstyre) og Camilla Ilmoni (v/Andøy Reiseliv SA).

 

Det er produsert to brosjyrer:

 

Brosjyre Geoturismens potensiale for Andøy

I denne brosjyren presenteres resultatene etter fullført forprosjekt Andøy Naturguide. Ved å ta utgangspunkt i geoturismens kjerneverdier har prosjektteamet kommet fram til en anbefaling for videreutvikling og styrking av Andøy som attraktivit reisemål/destinasjon.

 

Veileder: verdiskaping gjennom fysisk tilrettelegging av natur- og kulturlandskap

I veilederen presenteres verdiskaping av natur- og kultuarv gjennom fysisk tilrettelegging. Veilederen har en tematisk oppbygging og tar for seg forskjellige utfordringer og muligheter. Det er et ønske og håp at veilderen vil kunne gjøre det enklere å igangsette verdiskapende tiltak og realisere de mange gode ideene som både kommer reiselivsnæringen og lokalsamfunnet til nytte.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 08.08.2017

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809