Aktuelt
Publisert 08.08.2017
Geoturisme - Sellevoll.png

 

Forprosjekt Andøy Naturguide

I forprosjektet har prosjektteamet arbeidet med et begrunnet utvalg av konkrete satsinger/tiltak som kan løfte eksisterende opplevelsestilbud i Andøy kommune. I tillegg er det jobbet for å styrke videreutvikling og vekst av turistprodukter innenfor geoturisme. 

 

Prosjektet eies av Andøy kommune ved næringsstyret. Prosjekt-teamet ved forsprosjekt Andøy Naturguide: Helena Ijtsma (prosjektleder), John Ronald Norheim, May-Britt Johansen (v/Andøy Næringsforening og Andøy næringsstyre) og Camilla Ilmoni (v/Andøy Reiseliv SA).

 

Det er produsert to brosjyrer:

 

Brosjyre Geoturismens potensiale for Andøy

I denne brosjyren presenteres resultatene etter fullført forprosjekt Andøy Naturguide. Ved å ta utgangspunkt i geoturismens kjerneverdier har prosjektteamet kommet fram til en anbefaling for videreutvikling og styrking av Andøy som attraktivit reisemål/destinasjon.

 

Veileder: verdiskaping gjennom fysisk tilrettelegging av natur- og kulturlandskap

I veilederen presenteres verdiskaping av natur- og kultuarv gjennom fysisk tilrettelegging. Veilederen har en tematisk oppbygging og tar for seg forskjellige utfordringer og muligheter. Det er et ønske og håp at veilderen vil kunne gjøre det enklere å igangsette verdiskapende tiltak og realisere de mange gode ideene som både kommer reiselivsnæringen og lokalsamfunnet til nytte.

Publisert 02.08.2017
Linn Øien Wedding.JPG

Linn Øien Wedding har nå tiltrådt som næringskonsulent i Andøy kommune. Hun er ansatt i en treårig prosjektstilling og hadde sin første arbeidsdag 1.august. Hun vil i hovedsak drive det ordinære næringsarbeidet og saksbehandle saker til næringsfondet. Hun er utdannet siviløkonom og kommer fra jobb ved Nord universitet. Hun har bosatt seg på Bleik, noe hun har drømt om i flere år. På fritiden liker hun å drive med musikk og være ute i naturen.

 

Publisert 17.07.2017
etablererkurs

 

 

Går du med en idè eller konsept du ønsker å utvikle?

I høst er det oppstart av nytt etablererkurs der du kan lære mer om bedriftsetablering og - utvikling.

Oppstart og varighet: fire samlinger à to dager fra september til november.

 

Søknadfrist: 3.august

Kurset koster kr 800,- per deltaker.

 

Kurset er i regi av Fabrikken Næringshage, Innovasjon Norge i samarbeid med kommunene i Vesterålen.

 

Les mer her.

Publisert 06.06.2017
kickoff.jpg

 Blant de strategiske satsingsområdene i omstillingsprogrammet er ungdom valgt som en sentral målgruppe. Dette fordi de er framtida og det er viktig at de er med på å bygge sin egen fremtid i Andøy sammen med dagens næringslivsledere og politikere.

 

Ungdomsrådet har fått oppdraget med å bestemme navn på omstillingsprogrammet. Denne utfordringen har de tatt. De har vært involvert i alle prosessmøter som har vært gjennomført.

 

Onsdag 31.mai var ungdomsrådet og elevrådene ved de to ungdomsskolene i kommunen samlet til Kick-off møte i forbindelse med navneprosessen på omstillingsprogrammet.

 

Ungdomsrådet hadde invitert ledere innenfor de ulike bransjene/sektorene til å fortelle om sine muligheter og utfordringer. Ordfører og næringsavdelingen var også til stede.

 

Svein Spjelkavik fra God Strek og Marte Wiik fra Designfabrikken er engasjert til å lede idèprosessen og sammen med kulturkonsulent Sindre Wolf og ungdomsrådet gjennomførte de kick-off møtet.

 

 

Presentasjoner:

 

1. Fiskeri - Primernæring/sjømat (Ole Johnny Nilsen)

2. Landbruk - Primernæring/landbruk (Knut Johnny Enoksen)

3. Reiseliv/opplevelser (Camilla Ilmoni)

4. Andøya Space Center -Teknologi kompetanse (Odd-Roger Enoksen)

5. Andøya Videregående skole -Teknologi kompetanse (Ellen Ingebrigtsen)

6. Attraktivt bosted for unge  (ordfører)

7. Attaktivt etableringssted (næringsavd)

 

Hver innleder ble presentert av ungdommer fra ungdomsrådet. Innlederne presenterte så sin bransje/sektor og ungdommen fikk god informasjon om de ulike områdene.

 

Grunnlaget er nå lagt til rette for at ungdommen skal jobbe videre med ideprosessen med forslag til navnet.  Den 6. juni møtes de på nytt og det vil i etterkant av dette bli avgjort og offentliggjort hva navnet blir.

 

Oppsummeringen etter møtet var at ungdommene var overrasket over bredden og mulighetene innen de ulike bransjene. Noen satt igjen med at de hadde lært mye nytt og at det var viktig å få kjennskap til dette før arbeidet de nå skal gjennom med å velge navnet.

Publisert 14.03.2017
thewhale

 

Etter 12 måneder med intens og kreativ jobbing pakkes "The Whale" ut, bokstavelig talt, i sin fulle lengde på 13 meter. En spermasetthval i sin naturlige størrelse  har reist fra Canada og skal ha sin Europapremiere i Andøy. Vi sparker i gang århundrets prosjekt i Andøy, "The Whale".

 

Både Andøy kommune og næringslivet i Andøy står bak dette prosjektet som vil styrke vår posisjon som hvaldestinasjon nr. 1 i verden.

 

Dette blir STORT, UNIKT og SPEKTAKULÆRT

 

21.mars

I hvalenes rike med barnehagene i Andøy

Ordføreren åpner barnas hvalutstilling på Hvalsenteret tirsdag  21. mars kl 17.00. En utstilling der alle barnehagene i Andøy stiller ut sin egen hvalkunst.

 

22.mars

Kl 09.30 - 11.30 Kick-off i romskipet  Aurora

Hva skal "The Whale" være? Innhold og form

Hvor skal "The Whale" ligge? To forslag presentes

Hva er markedspotensialet i "The Whale"? Hva vil det "The Whale" bety for næringslivet i Andøy og Andøysamfunnet?

 

Kl 12.00 - 14.00 Hvalparade fra Vikan til Fyrvika.

Hvalen gjør sin Europaentrè og vi skal skape nye bilder som vekker oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.

 

Kl 13.00 - 14.00 Lunsj selges i Hvalsenteret

 

Kl 14.00 - 15.00 Oppsummering av dagen på Hisnakul

Levende bilder fra dagen og vi tar pulsen på "The Whale WAR"

 

Kl 19.00 - 20.00 Hvalens hjerte i Norlandiahallen.

Spektakulær avslutning i Andøys nye storstue

Publisert 14.03.2017

 Neste møte i næringsstyret 27.03.17

Frist for å sende inn søknad: 06.03.17

Publisert 01.03.2017
aapnetmoete.jpg

Andøy kommune  er i gang med søknadsprosessen  om å få status som omstillingskommune. Den 28. februar 2017 ble første møte med næringslivsaktørene i Andøy gjennomført. Godt over 100 personer møtte opp og engasjementet var stort. 

 

 

 

 

Publisert 23.02.2017
britajonni

 

 Siste ord er ikke sagt om framtiden til Andøya flystasjon. 

I tråd med Stortingets vedtak har Andøy kommune startet en prosess

som skal ende opp i et omfattende utviklingsprogram for Andøy.

 

Som en del av dette arbeidet inviterer vi nå næringslivsaktører i Andøy til et møte i

 

auditoriet på Romskipet Aurora tirsdag 28. februar kl. 18.00 - 21.00

 

Hovedmålet med møtet er å informere dere om det pågående arbeidet med å søke om omstillingsstatus for Andøy kommune. Samtidig vil vi skaffe oss innspill og råd fra næringslivet om de fortrinn og muligheter en omstillingsstrategi i Andøy bør fokusere på.

 

Vi vil rett og slett ha din hjelp til å velge retning i omstillingsarbeidet.

Publisert 01.12.2016
Bakeriet2-bredde (2).jpg

Onsdag 30. november hadde ordfører Jonni Solsvik en drøy time ”kontortid” på Bakeriet på Andenes. Det var mange engasjerte tilhørere som hadde møtt opp, og de fikk høre om hvordan kommunen jobber med å sikre at tallgrunnlaget vedrørende stortingsvedtaket om flystasjonen blir vurdert på nytt, og at vi som kommune står foran et viktig og nødvendig utviklingsarbeid fremover.

 

Flere kom med nyttige innspill på hva som bør gjøres, og det er noe vi har med oss i det videre arbeidet med omstilling og utvikling.  Arbeidet med å sikre tallgrunnlaget vedrørende vedtaket er på ingen måte ferdig, men i denne fasen er det viktig også å tenke utvikling fremover.

 

Kommunen skal både være en døråpner overfor myndighetene for bedrifter med konkrete prosjekter, og samtidig legge til rette for strategisk utvikling i ulike sektorer fremover.

 

Har du tanker og ideer rundt utviklingen fremover, send gjerne en mail til utvikling@andoy.kommune.no

 

 

Publisert 24.11.2016
andrikken

Ordføreren har gjennomført flere møter med næringslivet i Andøy denne uka. Tilbakemeldingene har vært gode og vi er glade for den optimismen og stå-på-viljen som finnes i dette samfunnet.

Bedriftene fikk en orientering om stortingsvedtaket vedrørende flystasjonen, og at kommunen jobber videre å sikre at tallgrunnlaget blir vurdert på nytt.

Fremover er det viktig å opprettholde en tro på at vi fortsatt kan utvikle Andøysamfunnet i en positiv retning. Det finnes store muligheter innenfor flere områder i kommunen vår og vi må jobbe sammen for å skape nye arbeidsplasser. 

Næringslivet inviteres med i denne viktige prosessen og vi tar imot gode innspill på hvordan vi best mulig kan gjøre denne jobben. Dersom du har ideer eller konkrete forslag til en positiv næringsutvikling i Andøy kan du sende en mail til utvikling@andoy.kommune.no

Publisert 22.09.2016
Bjørnar får KS Medalje.jpg

30. juni var en lang karriere som næringssjef over. Bjørnar gikk inn i pensjonistenes rekker etter 30 års virke for Andøy kommune.

 

Hans avslutning ble overraskende og minneverdig når ordføreren på vegne av Kommunenes Sentralforbund overrakte KS høyeste utmerkelse , medalje og diplom for samfunnsgavnlig virksomhet. I sin tale til Bjørnar understreket Jonni Solsvik at Bjørnar hadde vært en spesiell næringssjef og en viktig person for Andøy`s utvikling. Hans måte å fylle rollen som næringssjef har gagnet Andøy kommune.

 

Vi gratulerer Bjørnar Sellevold med medaljen og ønsker han lykke til som pensjonist.

Publisert 12.08.2015
Næringsstyret fra venstre Tom Arne Pettersen Marita Thanke Hansen Morten Ellingsen Thor Wold Robert Svendsen og leder Knut Nordmo.JPG

 

 

Næringsstyret.

Etter hvert kommunevalg velger kommunestyret representanter til  næringsstyre.

Samtidig peker næringslivet ut sine representanter.

For inneværende periode – dvs til kommunevalget 2015 - består næringsstyret av følgende personer:

Publisert 12.08.2015
bilde (13).JPG

 

 

Om låneordningen ”Stønadslån fiskefartøy”

”Regelverk for stønadslån til fiskefartøy”  ble vedtatt av Andøy kommunestyre 17.12.1997, men er endret/forbedret fem ganger etter den tid.

Kommunestyret har delegert til Næringsstyret å behandle søknader.

Det er næringssjefen som er saksbehandler.

Næringsstyret har møter ved behov – erfaringsmessig hver annen måned.

Her er noen av punktene i regelverket:

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809