Kulturskolen i Andøy

Musikkinstrument.jpg - Klikk for stort bilde

 

Andøy kulturskole har et variert tilbud når det gjelder instrumental-/vokalundervisning og gir også tilbud om ulike kurs når vi har instruktører. Vi underviser på Andenes, Åse og i Risøyhamn i skolenes lokaler.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 11.05.2020

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.juni, men man kan søke hele året da vi tar inn nye elever om vi har ledige plasser.

Elektronisk søknadsskjema finner du på:  https://noandoy.speedadmin.dk/tilmelding#

 

Søknaden er bindende til plassen sies opp skriftlig før neste semester innen 1.desember eller 1.juni. 

 

Kulturskolen følger grunnskolens skolerute.

 

Timene i kulturskolen gis som ukentlig undervisning på 25-30min, vanligvis i grupper på 2-3 elever, eller enkeltvis. Orkesterøvelser og konserter regnes også som undervisning. Undervisningstilbudet vil variere noe fra år til år, alt etter hvilke lærerkrefter og ressurser vi har til rådighet.

 

Vi kan tilby undervisning på følgende instrumenter:

 

 FLØYTE           KLARINETT   SAXOFON      BLOKKFLØYTE

TROMBONE     KORNETT      ALTHORN      BARYTON

GITAR             BASSGITAR   SANG            KOR

 PIANO            KEYBOARD    RYTMEINSTRUMENTER

 

 

De fleste instrumentene kan leies ved skolen. De tillates bare brukt hjemme i forbindelse med opplæringen som skolen gir.

Søkere på piano må ha eget piano/keyboard eller ha daglig øvingsmulighet. Søkere på keyboard må ha eget instrument av brukbar kvalitet som må medbringes til undervisningen.

 

Tilbud grupper/kurs

 

Kunsthåndverk

For de som liker kunst- og håndverk! Deltakerne lager et produkt eller flere. Det kan f.eks være å jobbe med leire, gips, trearbeid, sy osv.  Oppgaven(e) tilpasses aldersgruppen.

Musikkgruppe

Dette er et tilbud til 1.-2.klassinger og er en forberedelse til senere instrumentopplæring. Her blir det jobbet med f.eks sang, bevegelse, rytme– og noteopplæring, minikornetter, blokkfløyte og småinstrumenter.

 

Karusell

Beregnet på 3.-4klasse. I løpet av året får elevene prøve seg på opptil 4 ulike instrumenter/aktiviteter. Det kan f.eks være kornett, gitar, klarinett, kunst eller andre kombinasjoner. Dette vil avhenge av hvilke lærere som er tilgjengelig og hvor mange som melder seg på. Med dette blir elevene kjent med noen av tilbudene kulturskolen har og det kan være lettere å finne ut hvilket tilbud som passer best for den enkelte videre.

 

Kor/sanggruppe

Målet for koret/sanggruppen er å utvikle stemmen sin og oppleve gleden ved å synge sammen. Repertoaret vil være variert og best mulig tilpasset alder. 

 

Dans

Er du interessert i dans så meld din interesse! Type dans avhenger av instruktøren, men vanligvis er det moderne dans som tilbys.

 

 Tegne-/malekurs

Kulturskolen holder kurs i tegning og maling. Kurset er vanligvis på 20 timer fordelt på 10 uker. Det er plass til opptil 10 deltakere.

 

Band

Dette er et tilbud til de som allerede har lært litt på sitt instrument slik at de kan spille sammen med andre. Tilbudet er avhengig av at søkerne fordeler seg på instrumentene slagverk, gitar og bass slik at det blir et band. Tangentinstrument er også en mulighet.

Det vil bli jobbet med å øve inn låter og få innblikk i det å spille i band.

 

Priser Kulturskolen 2020
Semesteravgift (per semester) 1030
Semesteravgift for søsken 710
Semesteravgift større grupper 590
Kurs -dans/malekurs (20 timer) 590
Materialer kurs 200
Instrumentleie per semester 250
 

Andøy kulturskole

Postb.187/Rådhuset

8483 Andenes

Tlf: 76 11 50 00

e-mail: hannemerete.paulsen@andoy.kommune.no

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809