Kulturmidler

Hvert år deler kulturkontoret ut kulturmidler til lag og foreninger. 

Kulturmidler 2019.jpg - Klikk for stort bilde

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 22.01.2020

Kommunestyret bestemmer fra år til år hvor mye dette utgjør, men har de siste årene vært mellom 50.000-100.000,-.

 

Målet med kulturmidlene er å støtte og hjelpe lag og foreninger med å prøve ut nye aktiviteter eller rekruttere medlemmer. Tanken er at dette skal hjelpe til med en positiv utvikling av frivilligsektoren. Kulturmidlene kan ikke brukes til å aktiviteter som anses som normal drift eller til å dekke investeringer og husleie.

 

Kulturkontoret anbefaler alle som vurdere å søke om å ta kontakt per epost eller telefon for å få hjelp med søknaden slik at vi i størst mulig grad får inn søknader som er aktuelle for behandling. I tillegg kan det ofte være godt tips å hente ved å snakke med oss.

 

En søknad om kulturmidler skal ikke være lang og omfattende, men må inneholde følgende:

  • Beskrivelse av tiltaket
  • Målgruppe for tiltaket
  • Enkelt budsjett for tiltaket
  • Organisasjonsnummer og kontonummer til de som søker.

 

Søknadsfrist 15.mars 2020

 

...

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809