Informasjon om vårrydding og strandrydding

Strandrydding.jpg - Klikk for stort bilde

Tiden er kommet for å ta i et nytt tak for miljø og trivsel.

På Rådhuset har vi nå skaffet oss sekker til både Vår og Strandrydding, og under kommer litt informasjon om de to aksjonene.

 

 

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 02.05.2017

Vårrydding:

Denne aksjonen er i gang fra nå og frem til siste leveringsdag på RenoVest 16.mai. Det vil si at det er 2 uker å jobbe på. Vårrydding er plukking av søppel i offentlig rom, for eksempel langs gater og grøfter, på steder som brukes mye til utfart og andre steder som ikke er privat eid eller defineres som strandsone.

Søppelsekker til aksjonen fås ved henvendelse på Rådhuset. Det er viktig at vi får beskjed om hvor dere tenker å rydde og når det skal foregå.

 

Avfallet som plukkes kan leveres kostnadsfritt hos RenoVest på Andenes, MEN det er viktig at dere på forhånd melder ifra til oss på Kulturkontoret slik at vi kan fortelle RenoVest at dere kommer.

Om det er snakk om store mengder eller om distansen til gjenvinningsstasjonen er lang kan dere også avtale henting av søppel gjennom Kulturkontoret. Dette avfallet må være klar for henting senest fredag 12.mai(!).

 

Strandrydding:

Gjelder plukking av søppel og rydding langs strandsonen. Denne aksjonen skiller seg fra vårrydding på flere punkter.

  1. Det finnes et eget rapporteringsskjema som må leveres sammen med avfallet på RenoVest.
  2. RenoVest har søkt om midler til dette hos Miljødirektoratet. OM de blir tildelt midler kan lag og foreninger få dekt kostnader knyttet til opplasting og transport av avfallet.
  3. Strandryddingen avsluttes IKKE 17.mai, men fortsetter utover sommeren.

Sekker og rapporteringskjema fås ved henvendelse på Rådhuset.

 

Alle spørsmål om ryddeaksjonene kan rettes til Sindre Wolf:

Sindre.wolf@andoy.kommune.no

 

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809