Andøy Ungdomsråd

Ungdomsrådet - Klikk for stort bildeUngdomsrådet Ungdomsrådet i Andøy ble - første gang - opprettet allerede på slutten av 80-tallet, og er aktivt den dag i dag. Kulturkontoret fungerer som sekretæriat for ungdomsrådet, som består av representanter fra fritidsklubbene, skolene, kommunestyret og flyktningekontoret. 

Publisert av admin. Sist endret 08.01.2014

Ungdomsrådet skal bedre kontakten mellom kommunens ungdom, politikerne og administrasjonen i kommunen. De har møte- og talerett i kommunestyret.

 

For tiden arbeider ungdomsrådet med kulturkort, å få ny drift i Andenes kino, kveldsbuss, Ungdommens kulturmønstring (UKM), utbedring av skolen i Risøyhamn, og ellers alt ungdom synes er viktig.

 

Hvis du vil snakke med ungdomsrådet om ting som du mener er viktig, kan du kantakte leder, Siv Marie McDougall på mobil 994 67 103, eller ringe sekretær, Werner Johansen, på telefon 76 11 54 30, eller sende epost til werner.johansen@andoy.kommune.no.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809