kultur

Kulturkontoret i Andøy kommune har ansvar for idrett, kultur og fritid. I tillegg til at de samarbeider med en rekke lag og foreninger i kommunen, står de som arrangør for en del egne arrangementer. Blant annet Nordlyst, en årlig nordlys-festival.

Helena og pomorperm.jpg

Dette er navnet på den nylige utgitte temapermen utviklet av Helena Ijtsma på oppdrag fra Andøy kommune.

TK 81.jpg

 

Næringsstyret har vedtatt en rammeavsetning på kroner 150.000,- til kultur- og næringsprosjekter i Andøy.

 

Andøy har flere store arrangementer som gir store ringvirkninger for lokalt næringsliv og samtidig som det gir en samfunnsnytte. Disse er også med på å bygge et godt omdømme for kommunen. Spesielt i målgruppen barn og unge.

 

Ut over selve omdømmebyggingen vil slike arrangementer komme Andøy kommune til gode i form av at deltakerne tilegner seg en prosjektkompetanse innenfor flere fagområder.

 

Andøy rollerderby i idrettshallen

 

 

 

 

Den nye søknadsportalen for spillemidler er nå åpen.  Lag, foreninger eller institusjoner kan nå søke om spillemidler for 2018 innenfor følgende områder:

  • Ordinære anlegg
  • Nærmiljøanlegg

Dette innebærer idrettsanlegg, turløyper og andre anlegg for fysisk aktivitet.

 

Frist for levering av søknad er 15.november 2017, og sendes til Andøy kommune via nettsiden www.anleggsregisteret.no

Her finner du også viktig informasjon om søknadsprosessen og krav til søknaden.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til kultur og informasjon /v Sindre Wolf: 76115034
sindre.wolf@andoy.kommune.no

 

 

Strandrydding.jpg

Tiden er kommet for å ta i et nytt tak for miljø og trivsel.

På Rådhuset har vi nå skaffet oss sekker til både Vår og Strandrydding, og under kommer litt informasjon om de to aksjonene.

 

 

DSC08389-2.JPG

Formannskapet vedtok mandag 20.03 å tildele Henry Borgen kulturprisen for 2016. Prisen får han for sitt "usynlige" arbeid i kulturlivet igjennom flere tiår. Han er ofte lydmesteren når store produksjoner settes opp. Det være seg alt fra revy til konserter. Han har gjennom mange år holdt orden på matriallageret til skolekorpset og var også en av grunnleggerne til den tidligere Andøyradioen. Vi gratulerer Henry med prisen.

IMG_6029.JPG

 

Lar unge av i dag

møte krigshistoria

Teaterstykket «Åpenbaringen» er skrevet av Bruce Solheim. Hans foreldre kom fra Åse til USA. Stykket forteller historien om hvordan en søster og en bror finner to svært ulike veier for å komme igjennom tida med okkupasjon og krisetid under 2. verdenskrig. «Åpenbaringen» ble satt opp i Los Angeles høsten 2015. Her ble historia fra Åse godt mottatt og gikk for fulle hus. Nå ønsker en gruppe andværinger å sette opp skuespillet på Åse hvor det hele startet. – Vi ønsker å invitere 15 unge amerikanske skuespillere hit for å vise oss deres tolkning av en viktig del av vår historie, sier Marit Strand Nordheim. Hun har sammen med Svein Spjelkavik tatt initiativet til å få forestillinga «hjem» til Andøy.

Denne uken er forfatter og instruktør Neil H. Weis på besøk i Andøy for å planlegge opsetninga sv stukket til høsten. 

– Vi skal sammen med Åse montessoriskole, Andøy Historielag, Teaterklubb’81 og Åse IL ha et åpent informasjonsmøte på Åse førstkommende torsdag. Vi skal også besøke mulige sponsorer. Går alt som vi håper blir stykket vist i bygdas grendehus allerede til høsten, sier Svein Spjelkavik.

Vanskelige valg

– I 2015 feiret vi at det er 70 år siden frigjøringen fra nazityskland. Den gang lød slagordet "Aldri mer".

Det er lettere når man står på utsiden å ta klare standpunkt til hva man selv ville gjort. Teaterstykket viser at det kanskje ikke er så lett å ta det riktige valget når alle hverdagens utfordringer også påvirker deg, sier Marit Strand Nordheim.

Viktig historie

– Denne historien er viktig å fortelle slik at vi ikke glemmer hva som skjedde under andre verdenskrig. Like viktig er den da vi stadig blir utfordret på å ta stilling til vanskelige spørsmål på grunn av krig og urolige forforhold i verden. Teaterstykket er også interessant da det er skrevet og blir spilt av amerikanere og dermed farges historien av hvordan de ser på oss nordmenn med et blikk utenfra, sier Norheim.

Huset står der fortsatt

– Dette stykket er svært viktig for meg også på det personlige plan. Huset som fungerer som er et sentrum i stykket er mitt familiehjem som fortsatt står på Åse den dag i dag. Jeg vokste opp med historiene mine foreldre fortalte om tyskernes okkupasjon, og det er disse hendelsene Åpenbaringen / Epiphany springer ut fra. Mitt mål er å bringe stykket og dets virkningsfulle drama hjem til Andøya der historien oppsto, sier Bruce Solheim.

Bildetekst: Bruce Solheim. Marit Strand Nordheim og Neil H. Weis rett etter ankomst til Andøy og Åse sent søndags kveld. Bildet er tatt i huset som stykket «Åpenbaringen» henter sin handling i fra.

For mer info: Marit Strand Nordheim tlf. 413 17 614

9b (2).JPG

Prosjektet Flerkulturell Mørketidsfeiring

Prosjektet ‘Flerkulturell Mørketidsfeiring’ ble utviklet i regi av Bolyst prosjektet i Andøy kommune, høsten 2015 til og med januar 2016. Prosjektet besto av et hovedarrangement som gikk over to dager og 3 kreative lørdager som var organisert i forkant.

Prosjektet hadde som hensikt å organisere barneaktiviteter som skulle være «inkluderende». Dette innebar at arrangementene var religions-nøytrale, og satt fokus på vintertiden, verdensrommet og nordlyset. Videre var det ønskelig med lave inngangs- og kafé-priser. Arrangementet ble gjennomført med mange kreative aktiviteter og spill som ikke krevde norske språkkunnskaper. Dermed åpnet arrangementet for større deltakelse, spesielt med tanke på å involvere både nyankomne og fastboende flyktningbarn som utgjorde ca. 50% av besøkende. På de 3 kreative lørdagene til sammen deltok rundt 70 barn, samt ca. 30 foreldre og øvrige familiemedlemmer. På hovedarrangementet kom det til sammen rundt 150 besøkende.

 

 

 Nordlyst er i gang. Onsdag hadde vi en fantastisk åpning med hele kommunens 4. klassinger etterfulgt av en fantastisk konsert med Anneli Drecker. Her var det fullt hus og publikum var svært forøyd med det de fikk høre. Vi har fremdeles mye flott å glede oss til.

staffs4A.jpg

Vi ønsker velkommen på foredrag i kommunestyresalen på Andenes
(2. etasje Andenes idretts- og svømmehall) på torsdag den 8. oktober
kl 18.00. Den irske kunstneren Sarah Lewtas skal fortelle om sin kunst og om sitt arbeid under hennes opphold i Vesterålen.

 

nordlyst-2014-forside.jpg

Nordlystfestivalen foregår på Andøya i Nordland, og ble arrangert for første gang i 2000. Festivalen går av stabelen i midten av februar hvert år, og tilbyr konserter, foredrag, matopplevelser, utstillinger og  forskjellige aktiviteter for barn og ungdom. De første årene var det et årlig kunstkurs i forbindelse med Nordlys, der kjente kunstnere lærte deltagerne å male nordlyset.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Andøy ble - første gang - opprettet allerede på slutten av 80-tallet, og er aktivt den dag i dag. Kulturkontoret fungerer som sekretæriat for ungdomsrådet, som består av representanter fra fritidsklubbene, skolene, kommunestyret og flyktningekontoret. 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809