Bostøtte

HB_midstilt.jpg - Klikk for stort bilde

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og Andøy kommune samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til publikumssenteret i første etasje i rådhuset.

Publisert av admin. Sist endret 14.08.2015

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å hjelpe husstander med lave inntekter og høye boutgifter til å etablere seg og bli boende i en god bolig. For å få bostøtte må du eller en i din husstand være støtteberettiget. I tillegg stilles det som hovedregel visse krav til boligen din. Er krav til støtteberettigelse og bolig oppfylt, er det forholdet mellom boutgifter og inntekter for husstanden som avgjør om det blir innvilget bostøtte. 

Søkeren må være fylt 18 år. Unntak for dette er dersom søkeren er under 18 år og har eget barn. 

Man er støtteberettiget dersom husstanden har: 


- barn under 18 år eller person over 65 år 


- person med pensjon eller visse typer trygder/stønader fra det offentlige 


- person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år.

Det er søknadsfrist den 14. i hver måned. Svar på søknaden får man cirka den 10. i måneden etter. Da skjer også utbetalingen. 

Bostøtteordningen har månedlige terminer. Får du innvilget bostøtte for en termin er det ikke nødvendig å søke på nytt. Unntak er dersom du har flyttet i løpet av terminen. Gi beskjed til bostøttekontoret når det skjer endringer i bolig- eller husstandsopplysninger. 

Søknad om bostøtte skal sendes inn på egen blankett til bostøttekontoret sammen med nødvendig dokumentasjon på husleie eller boliglån. Søknadskema finner du i selvbetjeningsmenyen. Det kan også søkes bostøtte elektronisk. Link til Altin

Søknaden kan du laste ned her.

Link
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809