Tilskuddsordninger-bolig-funksjonshemmede-585x360.png

Tilskudd til tilpasning av bolig er en tilskuddsordning som har som mål å kunne hjelpe eldre og funksjonshemmede å kunne bli boende i egen bolig. Mange eldre hus er lite egnet til rullestol eller andre hjelpemidler. Ved noen enkle tilpasninger kan ofte huset bli mer egnet for de som bor der.  

HB_midstilt.jpg

Startlån er en låneordning for dem som sliter med å etablere seg på boligmarknaden eller har vanskeligheter med å bli boende i hjemmet sitt. Det er kommunene som tar i mot og behandler søknader om startlån. Om du har spørsmål om startlån kan du henvende deg i publikumssenteret i første etasje i rådhuset.

HB_midstilt.jpg

Bostøtte skal bidra til å redusere boutgiftene for husstander med lav inntekt. Husbanken og Andøy kommune samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til publikumssenteret i første etasje i rådhuset.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809