Konfliktrådet

Konfliktrådet - Klikk for stort bilde Konfliktrådet har til oppgave å arrangere møter mellom parter i konflikter som oppstår fordi én eller flere personer har påført andre en skade, et tap eller en annen krenkelse.  

Publisert av Tuva Grimsgaard. Sist endret 23.07.2021

Konfliktrådet er et statlig konfliktløsningsorgan og behandler både sivile saker og straffesaker. Eksempler på sivile saker er nabokonflikter, familietvister og mobbing. Eksempler på straffesaker er vold, trusler og nasking.

Konfliktrådene skal blant annet
arrangere møter mellom parter i sivile saker
gjennomføre møter i straffesaker overført fra påtalemyndigheten eller domstolen
gjennomføre de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging

Møter i konfliktrådet kan forhindre at konflikter eskalerer, og det kan bidra til å forebygge fremtidige konflikter og lovbrudd.
 
Tjenesten er gratis
 
Samarbeidspartnere
12 konfliktråd dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådet samarbeider med kommunen om oppnevning av meklere. Konfliktrådet samarbeider for øvrig med
lensmanns- og politietaten
kriminalomsorgsetaten
domstolene
andre lokale etater som skole og barnevern m. fl.
 
Brosjyrer og mer informasjon fås ved henvendelse til oss.
Avdelingskontor i Bodø, Mosjøen og Svolvær.
 
Konfliktrådet Nordland har felles epostadresse: post.nordland@konfliktraadet.no
Felles telefonnummer 75 40 65 80.
Se www.konfliktraadet.no  Her finner du skjema for å melde inn din sak.
 
 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809