Den Norske Kirke

Andøy kirkelige fellesråd ivaretar økonomiske og administrative oppgaver på vegne av soknene i Andøy fellesrådsområde. Det er tre sokn i Andøy kommune. Det er Andenes sokn, Dverberg sokn og Bjørnskinn sokn.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809