Gravferd
Publisert 11.11.2019
kirkegård

 Lurer du på hvor og når noen er gravlagt?

 

Det er nå lagt til en selvbetjeningstjeneste hvor dere enkelt kan søke etter graver i Andøy kommune.

Publisert 08.12.2016
kirkegård

 

Kirkelig Fellesråd har oppdatert sine vedtekter for gravplassene i Andøy kommune, og fått endelig godkjenning fra Sør-Hålogaland Bispedømme på disse. De viktigste endringene er:

1. Ordet ”kirkegård” byttes ut med ”gravplass”. I forbindelse med revisjon av Gravferdsloven, ble det 26. august 2011 nr. 40 vedtatt endring av ordet for å få en mer nøytral religionstilhørighet. ”Gravplass” er derfor tatt inn i vedtektene der ”kirkegård” er brukt.

2. Ingen avgift for gravferd dersom det er mindre enn ett år siden avdøde flyttet fra kommunen. For å sikre harmoni mellom ”Utleiesatser for kirkene i Andøy” og ”Lokale kirkegårdsvedtekter” har Fellesrådet tatt dette inn i kirkegårdsvedtektene. Fellesrådet intensjon er jo at eksempelvis de som flytter på sykehjem utenfor kommunen blir gravlagt gratis innen ett år etter utflytting. Med tidligere vedtekter skulle gravearbeidet faktureres uansett. For å rette opp i dette, er endringen tatt inn.

3. Nytt avsnitt 3 under § 4: Dette synliggjør festerens ansvar, og fastsetter kirkegårdsarbeidernes ansvar ved skade og lignende.

4. Under § 8: En presisering på at vi ikke har gravlegater, eller formidler stelletjenester.

5. Ny § 11: Kirkegårdsvedtektene er et offentlig reglement, som formidles ved forespørsel. Det er derfor viktig å ha en slik paragraf med, selv om det ”sier seg selv”. Da har vi et reglement som sier noe om hvordan vi forventer at gravplassen behandles.

Vedtektene i sin helhet finnes her. (PDF, 95 kB)

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809