God skolestart

Barn som trenger ekstra hjelp skal få det så tidlig som mulig i skoleløpet. Derfor gjennomføres prosjektet «God skolestart».

Prosjektet er et samarbeid mellom helsesøster, fysioterapeut og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I løpet av høsten gjør de observasjoner i alle 1.klassene, for å finne ut om det er elever som trenger assistanse.

Etter observasjonene har teamet oppsummeringsmøter med hver skole. Målet er at de elevene som trenger ekstra hjelp skal få det så tidlig som mulig.