Rus og psykiske helsetjenester
Publisert 02.10.2019
Rus og psykisk helse.jpeg

 

Formål med tjenesten:

Kommunalt rus- og psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker, som har behov for psykisk helsehjelp  og/eller hjelp med rusmiddelproblemer. Dette gjør vi ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809