Rus og psykiske helsetjenester
Publisert 02.10.2019
Rus og psykisk helse.jpeg

 

Formål med tjenesten:

 

Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp og eller hjelp i forhold til rusmiddelproblemer ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv.

Publisert 26.03.2019
FACT Vesterålen.jpg

Disse skal å tilby tett oppfølging av pasienter med langvarige og alvorlige psykisk helse- og rusproblemer.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809