Legevakt

 Legevakten er primærhelsetjenestens akutte legetilbud. 

Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp utenom
primærlegenes åpningstider. Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig
helsehjelp til alle som oppholder seg i Andøy kommune.

Med øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp menes her i forhold til:
- Akutte, livstruende sykdommer/skader eller mistanke om slike.
- Alvorlig fysisk eller psykisk sykdom eller mistanke om det.
- Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller       
  vesentlig forverring/forlengelse dersom en venter til neste dag med å få konsultert lege.
- Sykdom som medfører vesentlig smerter eller andre plager (særlig hos barn).

Publisert av Charlotte Heimtoft Lassesen. Sist endret 04.04.2017

 I ukedagene, mandag til torsdag fra 16.00 – 21.00 har vi lokale vakter i Andøy. Det vil si at det er en lege på vakt enten ved Andenes eller Risøyhamn legekontor.

Andøy Kommune inngår også i et interkommunalt samarbeid. Hverdager mellom 21.00 - 08.00 og helg (fredag fra kl 16.00 til mandag kl 08.00) har vi samarbeid med Vesterålen legevakt.

Vesterålen legevakt holder til ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes. Vesterålen legevakt er felles interkommunal legevakt for kommunene Andøy, Øksnes, Bø, Sortland og Hadsel.

 

Du kommer til legevakten ved å ringe det nasjonale legevaktsnummeret:image001.png - Klikk for stort bilde
116 117 (24 t/døgn)

Ved behov for behov for øyeblikkelig hjelp i åpningstiden til legekontorene 08.00 – 16.00, kan følgende direktenummer benyttes:

 

Andenes legekontor 76 11 51 30
Risøyhamn legekontor 76 14 21 00

 

NB: Legevakten erstatter ikke nødnummeret 113, som benyttes ved alvorlig sykdom/ulykker og behov for ambulanse

 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809