Legevakt
Publisert 04.04.2017
image001.png

 Legevakten er primærhelsetjenestens akutte legetilbud. 

Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp utenom
primærlegenes åpningstider. Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig
helsehjelp til alle som oppholder seg i Andøy kommune.

Med øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp menes her i forhold til:
- Akutte, livstruende sykdommer/skader eller mistanke om slike.
- Alvorlig fysisk eller psykisk sykdom eller mistanke om det.
- Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller       
  vesentlig forverring/forlengelse dersom en venter til neste dag med å få konsultert lege.
- Sykdom som medfører vesentlig smerter eller andre plager (særlig hos barn).

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809