Legevakt
Publisert 04.04.2017
image001.png

 Legevakten er primærhelsetjenestens akutte legetilbud. 

Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp utenom
primærlegenes åpningstider. Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig
helsehjelp til alle som oppholder seg i Andøy kommune.

Med øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp menes her i forhold til:
- Akutte, livstruende sykdommer/skader eller mistanke om slike.
- Alvorlig fysisk eller psykisk sykdom eller mistanke om det.
- Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller       
  vesentlig forverring/forlengelse dersom en venter til neste dag med å få konsultert lege.
- Sykdom som medfører vesentlig smerter eller andre plager (særlig hos barn).

Publisert 26.01.2016
Logo legevakt 2.jpg

 

 

 

 

 

Andøy Kommune har mottatt melding om feilruting av anrop til det nasjonale legevaktsnummeret 116117. Du skal ved å ringe dette telefon nummer komme til den legevakta som du hører til ut i fra hvor du ringer fra, men det hender at det skjer feil. Vi oppfordrer innbyggere til å melde i fra om slike avvik til oss, gjerne på en e-post til postmottak@andoy.kommune.no. Vi ønsker da informasjon om dato og tid for anrop, om du ringte fra fast telefon eller mobil, hvor du befant deg når du ringte og hvilken legevakt du kom til. Dersom ikke den legevakten som du kom til hjalp deg ved å gi deg korrekt direkte nr til riktig legevakt, ønsker vi også tilbakemelding om dette. Vi bringer avvik videre til riktig instans. 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809