Legetjenesten
Publisert 25.11.2020
antibac bred Foto TG.jpg

Her finner du en oversikt over helsetjenesten og tiltak for å hindre smitte. 

Publisert 13.10.2020
Influensavaksine. Foto Linnft (14).JPG

Nå kan første gruppe ta kontakt for å få vaksine mot sesonginfluensa. Det gjelder personer i risikogruppene og helsepersonell med pasientkontakt.

Publisert 04.02.2020
Kreftsykepleier er en del av hjemmesykepleien nord, men benyttes av brukere over hele kommunen. Dette er et lavterskeltilbud til kommunens befolkning, og kan også benyttes av pasienter som ikke ellers har vedtak om kommunale tjenester. 
 
Kreftsykepleier i Andøy har både en koordinatorrolle og en utøvende rolle. Det vil si at vedkommende både driver kartlegging av behov hos brukere, samt formidler behov videre til både leger og sykehus, samt hjemmesykepleien, dersom det skulle bli behov for slik bistand. Kreftsykepleier sørger også for samarbeid mellom tjenester innad i kommunen og opp mot spesialisthelsetjenesten, samt bistår med utvikling av, og opplæring i prosedyrer inne i de forskjellige avdelingene i pleie- og- omsorgsenheten. Videre har kreftsykepleier oppfølging og samtaler med pårørende som ønsker det.
 
Kreftsykepleier har kontor i hjemmesykepleien nord sine lokaler, i andre etasje over legekontoret i Daniel Hægstadsgate 24 på Andenes. Kreftsykepleieren er tilgjengelig fra mandag til torsdag hver uke. I tillegg kan kreftsykepleier nås utenom dette, ved nærmere avtale. 


Kontakt: Tone Norheim, tlf 76 11 51 36 / 95 08 02 44
Publisert 03.11.2017
Ledig legestilling.png

 Andøy kommune har ledig stilling som fastlege. Har du lyst å se hva kommunen har å tilby deg og din familie. Gå inn på linken her og gjør deg kjent med Andøy kommune.

Publisert 23.06.2017
Legekontor.jpg

 

 Legetjenesten i Andøy består av to legekontorer, et på Andenes og et i Risøyhamn. Vi har totalt 6 leger ansatt hos oss og en turnuslege.

På NAV sine nettsider finner du oversikt over alle fastlegene på kontorene og her har du også mulighet til å logge deg på for å bytte fastlege:

https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do

Publisert 04.04.2017
Legevakt.jpg

Legevakten er primærhelsetjenestens akutte legetilbud. 
Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig helsehjelp utenom
primærlegenes åpningstider. Legevakten skal yte øyeblikkelig/nødvendig
helsehjelp til alle som oppholder seg i Andøy kommune.

 

Publisert 06.01.2017
Helsesenter-01015.jpg

 

Vi ønsker å informere om at fastlege Ingrid Abrahamson har sagt opp sin avtale med Andøy Kommune.

 

Kommunen har sendt melding til fastlegeregisteret om oppsigelsen og hennes pasienter vil få brev i posten om at Abrahamson ikke lenger er deres fastlege. I første omgang vil det bli en ”liste uten fast lege” som betjenes av vikar. Det arbeides med å få på plass vikar i hjemmelen og på sikt ny fastlege.

Publisert 13.12.2016
20161202_154932.jpg

 

Håkon Løtvedt er ansatt i fastlegehjemmel som har vært utlyst ved Andenes legekontor. Håkon arbeider i dag som turnuslege ved Risøyhamn legekontor og er ferdig som turnuslege 1.mars 2017. Han starter dermed som fastlege ved Andenes legekontor fra 1. mars 2017, men han blir nok allerede i februar til å være deler av sin tid ved Andenes legekontor. Vi er fornøyd å ha rekruttert en ny fastlege til legetjenesten og er glad for å fortsatt ha Håkon med oss fremover i tjenesten.

 

 

På bildet sammen med kommuneoverlege, Astrid B Holm.

Publisert 02.12.2016
Buss_radiografer.JPG

 

Alle kvinner i Andøykommune født 1947-1966 inviteres til mammografiundersøkelse fra 3.1- 17.1.2017. I alt 629 kvinner vil få invitasjon til å undersøke brystene i mammografibussen ved Idrettshallen på Andenes. Alle som har digital postkasse, vil få invitasjonen sin digitalt.

 

Hvem: Kvinner i Andøykommune født 1947-1966

Når:       3. januar- 17. januar 2017

Hvor:    ved Idrettshallen på Andenes

 

Dersom det er behov for tilleggsundersøkelser, vil kvinnene bli innkalt til Brystdiagnostisk senter på Nordlandssykehuset.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809