Migrasjonshelse
Publisert 15.10.2015
Helsestasjon 2.png

Flyktninghelsetjenesten

Helsesøstertjenesten følger opp barn og unge opp til 18 år og deres familier som kommer som flyktninger eller familiegjenforening.

Vi følger veilederen som sier hva vi i kommunene skal tilby denne gruppen.

Smittevern

Samtaler/ veiledning

Vanlige rutinekontroller.

Vi samarbeider nært med flykningetjenesten, skoler og barnehager

Telefon alle dager 76115120 / 97019489

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809