Om jordmortjenesten

Jordmortjenesten er en del av helsestasjonens tilbud.

Svangerskapsomsorgen er for deg som er gravid. Den er gratis. Du velger selv om du vil gå til fastlege, jordmor eller begge. Trenger du medisinsk oppfølging vil legen ha ansvar for den. Svangerskapsomsorgen omfatter helseundersøkelser, rådgivning, undervisning, henvisninger ved behov og øyeblikkelig hjelp. Vi tilbyr også oppfølging i forbindelse med fødselsstart og i tiden etterpå.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 03.11.2020

Når og hvor treffer du jordmor ?

På vakt-telefon   95270678  hele døgnet.

Kontoret på Helsestasjon Andenes er åpent mandag, tirsdag onsdag og fredag fra kl 08-15. Kontortelefon 76115115.

Kontordag i Risøyhamn planlegges når det er hensiktsmessig ut fra antall gravide og deres behov for geografisk nærhet til  tjeneste.

 

Beredskap/følgetjeneste

På grunn av avstand til nærmeste sykehus har Jordmortjenesten i Andøy døgnkontinuerlig beredskapsvakt via vakt-telefonen og vurderer følge til fødeavdeling ved behov.

Ved avvikling av ferie og ved sykdom kan vakt-telefonen bli viderekoblet til fødeavdelingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen (Stokmarknes). Da får du alltid snakke med  jordmor når du trenger det.

 

Ta kontakt for

Timebestilling og spørsmål. Ta gjerne kontakt tidlig i graviditeten for en innskrivningstime.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp før graviditetsuke 20 er fastlege/legevakt førstevalget.

Er du gravid over 20 uker oppfordres du til å ta kontakt ved rier, blødning, vannavgang, smerter, mindre liv i magen, eller dersom det oppstår situasjoner der du ønsker en vurdering.

Er du usikker: ta kontakt!

 

Grupper

Helsestasjonen tilbyr fødsels- og foreldreforberedende gruppe samt barselgruppe etter fødsel.

Vi gir ammehjelp og foreldreveiledning.

Du som er i svangerskapsomsorgen får informasjon om tilgjengelige kurs. Andre oppfordres til å ta kontakt og bli med!

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809