Om tjenesten

I Andøy kommune består fysioterapitjenesten av 2 fast ansatte fysioterapeuter samt 1 turnusfysioterapeutstilling og 4 avtalefysioterapeuter som driver fysikalsk institutt med avtale med kommunen. Fagleder for tjenesten er ledende fysioterapeut Isabell Nystad.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 08.02.2021

Fysioterapi er en lovpålagt del av kommunehelsetjenesten.

Den kommunale delen av fysioterapitjenesten har hovedkontor på Andenes helsesenter, men har også kontor på Andøy Bo- og behandlingssenter (ABBS).  I tillegg er vi ute på brukernes arena der det er mest hensiktsmessig. Vi har hovedområde:

  • Barn 0-18 år
  • Institusjonsbeboere
  • Forebyggende arbeid, herunder fallforebyggingsgrupper, God skolestart, m.m
  • De mer komplekse sakene, herunder også bistand i hjelpemiddelsaker.
  • Fysioterapitjenesten driver Frisklivssentralen.

 

Avtalefysioterapeutene skal i hovedsak behandle den voksne delen av befolkningen, også de som trenger fysioterapi i hjemmet innenfor rimelig geografisk avstand.

 

Transport

De ansatte fysioterapeutene og avtalefysioterapeutene kan iht Syketransportforskriften rekvirere taxi for de av sine pasienter som trenger det av helsemessige årsaker. Regler gjelder. Ved spørsmål om rett til taxi eller dekning av egen kjøring kan Pasientreiser kontaktes på telefonnummer 91505515.

 

Egenandel

Hos avtalefysioterapeuter betaler pasienten bare en offentlig fastsatt egenandel for behandlingen. Resten av fysioterapeutens honorar dekkes over trygden (trygderefusjon). Pasienter som behandles av en avtalefysioterapeut, trenger ikke henvisning fra lege eller annen behandler for å få trygderefusjon. Fra og med 1.1.2018 startet også kommunene å heve egenandel for betalingspasienter. Barn under 16 år og voksne med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandel. 

Gjeldende takster er regulert av «forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi med mer».

 

Kommunal fysioterapitjeneste

 

Besøksadresse:

Daniel Hægstads gt.24

8480 Andenes

 

Postadresse:

Fysioterapitjenesten i Andøy

Pb. 187

8480 Andenes

 

          Isabell Nystad

 

           Ledende fysioterapeut

           E-post: isabell.nystad@andoy.kommune.no

           Mobil: 92212437

           Etterutdanning i rehabilitering og frisklivsarbeid

           

          Iselin Kvalø Evensen

 

           Fysioterapeut

           E-post: iselin.evensen@andoy.kommune.no

           Mobil: 48141140

 

        

 

Avtalefysioterapeuter

 

 

Vesterålen Idrettsklinikk AS

 

Storgata 31

8480 Andenes

Tlf: 76141195

E-post: idrettsklinikk@gmail.com

Nettside: www.vesteraalenidrettsklinikk.com

Facebook: Vesterålen Idrettsklinikk AS

 

           Kurt Tomas Nyheim

           Fysioterapeut og daglig leder

           Spesialist i idrettsfysioterapi MNFF

           International Specialist in Sport Physical Therapy IFSPT

           Mob: 99404179

           E-post: idrettsklinikk@gmail.com

 

           Henrik Johnsen

           Fysioterapeut

           Mob: 91706094

           E-post: idrettsklinikk@gmail.com

 

Andøya Fysioterapi

 

Daniel Hægstads gate 24

8480 Andenes

Tlf: 923 21 869

E-post: info@andøyafysioterapi.no

Nettside: www.andøyafysioterapi.no

Facebook: Andøya Fysioterapi

 


           Lars-Petter Edvardsen

           Fysioterapeut MNFF

           Aktiv A terapeut, tar videreutdanning i fysioterapi for eldre.

 

 

Dahletun fysioterapi

 

Dahletun fysioterapi

8485 Dverberg

Tlf: 97960747

E-post: margurit78@hotmail.com

Facebook: Dahletun fysioterapi

 

           Margret Kjartansdottir

           Fysioterapeut

 

 

.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809