Opptatt av god folkehelse og forebyggende arbeid?

Folkehelse og forebyggende arbeid.png - Klikk for stort bilde Andøy kommune starter nå arbeidet med ny plan for folkehelse og forebyggende arbeid. Alle som ønsker kan gi sine innspill.

Publisert av Linda Alsos. Sist endret 08.05.2019

Formannskapet i Andøy har vedtatt at planprogrammet skal ut på høring og offentlig ettersyn. Det betyr at alle som ønsker det kan gi sine innspill.

 

Planprogrammet skal forklare hva som er hensikten med planen og hvordan man tenker å arbeide for å få laget en god plan med god medvirkning.

 

Andøy kommune er opptatt av å lage en best mulig plan som kan bidra til å løse folkehelseutfordringer i kommunen. Vi ber derfor spesielt om innspill til sentrale fokusområder og medvirkning.

 

Forslag til planprogram finner du her: http://www.andoy.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=22430

 

Planprogrammet ligger også på rådhusets publikumssenter.

 

Fristen for innspill er satt til 17.06.19.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål kan disse rettes til Sveinung Ellingsen, tlf. 76 11 50 53 eller epost sveinung.ellingsen@andoy.kommune.no

 

Høringsuttalelser sendes til:

Andøy Kommune

Postboks 187

8483 Andenes

 

Eller på epost postmottak@andoy.kommune.no

 

Alle høringsuttalelser bes fremsatt skriftlig og merkes med «Planprogram folkehelse og forebyggende arbeid».

 

Videre arbeid

Etter at innspill er mottatt vil det lages endelig planprogram. Deretter starter arbeidet med å lage en ny plan. 

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809