Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er arbeid for å fremme helse og forebygge sykdom i virksomheter, omgivelsene og miljøet. 

Publisert av Linn Foyn Therkelsen. Sist endret 23.11.2020

.

Informasjon om bransjer og virksomheter samt skjema for godkjenning og meldeplikt finner du her.

 

Miljørettet helsevern handler om å sikre at enkelte virksomheter drives på en helsemessig forsvarlig måte.  Arbeidet handler også om å sikre et forsvarlig inneklima, forhindre Legionella og skadedyr og sikre et trygt drikkevann.

                                                                                                    

Miljørettet helsevern i Vesterålen er organisert som et samarbeid mellom kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Kommuneoverlegen er ansvarlig for fagfeltet i egen kommune. Miljøingeniør utfører sitt arbeid på vegne av den enkelte kommuneoverlege.

 


Informasjon om bransjer og virksomheter samt skjema for godkjenning og meldeplikt kommer fortløpende og vil være fullført innen utgangen av 2020. Du finner det her.

 

.

 
  • TelefonBilde 76 11 50 00
  • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
  • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
  • Org.nr. 945 624 809