Folkehelsekoordinator

 

Katja Larsen er ansatt i 50 % stilling som folkehelsekoordinator fom. 10.08.15. Stillingen ligger under Helse og Familie, og har kontor på Rabben.

Publisert av Marit Strand Nordheim. Sist endret 12.05.2017

Folkehelsekoordinatoren kan nås på mail: katja.larsen@andoy.kommune.no eller mobil: 90070609

 

Definisjon Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

 

Definisjon folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

image3.JPG - Klikk for stort bilde

 

Lov om Folkehelse (2012) sier blant annet at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter skal iverksette tiltak for å fremme folkehelsen.

 

Folkehelsearbeidet skal være både sykdomsforebyggende og helsefremmende, og skal arbeides med i alle ledd; slik at hele befolkningen skal kunne oppleve økt livskvalitet.

 

Folkehelsekoordinatoren (Fhk) skal påse at overordnete mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommunen blir etablert og etterlevd. Rollen krever at en er både koordinator, vaktbikkje- og premissleverandør slik at fokuset dreies fra behandling til forebygging.

image2.JPG - Klikk for stort bilde

 

Det kreves tiltak tverrsektorielt for å skape gode oppvekst- og levevilkår, samt for å utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner, fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse. Derfor må det samarbeides bredt med f.eks. alle kommunale etater, videregående skole, NAV, politi og frivillige organisasjoner.

 

Utfordringen i Andøy Kommune som ellers i landet vårt er:

 1.       Inaktivitet/ Få tilbake den daglige aktiviteten.
 2.       Overvektsproblematikken.
 3.       Dårlig tannhelse hos enkelte.
 4.       Rusrelaterte problemer.
 5.       Psykiske  helseproblemer som kan forebygges.
 6.       Frafall i den videregående skole.
 7.       Sykdommer knyttet til muskel- og skjelett.

 

Fhk skal være med å legge til rette slik at innbyggerne i Andøy får flere gode leveår med god helse uavhengig av samfunnslag, etnisk tilhørighet eller kjønn.

 

Den skal også jobbe tett mot Frisklivskoordinatoren

.

Visjonen fra Nordland Fylke er: «Freskt Nordland».

 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809