Helse og Familie

 

 Enhet for helse og familie består av følgende tjenester:

 • Legekontorene
  • Andenes legekontor
  • Risøyhamn legekontor
 • Helsestasjon
 • Jordmortjenesten
 • Rus og psykisk helse tjenesten
 • Fysioterapitjenesten
 • Frisklivssentralen
 • Kriseteam

Du finner utfyllende informasjon om disse tjenesteområdene i menyen til venstre.

 

 
 • TelefonBilde 76 11 50 00
 • PostboksBilde Postboks 187, 8483 Andenes
 • Besøksadr: Rådhuset Storgt. 68
 • Org.nr. 945 624 809