Søk om tilskudd

Tenker du å søke midler hos Samskap eller hos Andøy kommune? Da må du sende søknaden via Regionalforvaltning

Kommunalt næringsfond

Andøy kommune har et kommunalt næringsfond. Hva kan det søkes om?

  • Bedriftsutvikling og -etableringer
  • Investeringer i bedrifter
  • Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand)
  • Grunnlagsinvesteringer

Les regelverk for kommunalt næringsfond. (PDF, 126 kB)

Det er kun mulig å søke på disse midlene via Regionalforvaltning.no:

Søk om midler - kommunalt næringsfond.

Hvordan kommer du i kontakt?

Andøy kommunes næringsavdeling er i endring i forbindelse med at omstillingsprogrammet Samskap skal avsluttes i 2023. Ta derfor kontakt via e-post.

Send e-post

Samskap

Fram til 2023 har Andøy kommune midler via omstillingsprogrammet Samskap, som også bruker Regionalforvaltning som søknadsportal.

Søk midler hos Samskap

Ofte det imidlertid sånn at du må sette deg godt inn i hvordan du kan søke midler. Samskap skal avsluttes i 2023.

Her kan du lese mer om å søke midler hos Samskap.

Det kan være lurt å få muntlig veiledning hos Samskap. Send Samskap en e-post og be om et møte.

Send e-post til Samskap.